ททท.จับตากลุ่ม BRIC เป้าหมายท่องเที่ยวพัทยา

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท.จับตากลุ่ม BRIC เป้าหมายท่องเที่ยวพัทยา

ททท.จับตากลุ่ม BRIC เป้าหมายท่องเที่ยวพัทยา

.

นายนิติ คงกรุต ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพัทยา จ.ชลบุรี กล่าวว่า ช่วงนี้เป็นช่วงไฮซีซั่นของการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา ซึ่งยังมีความคึกคักอยู่ โดยตลาดนักท่องเที่ยวของเมืองพัทยาส่วนใหญ่จะเป็นชาวรัสเซีย ทั้งนี้แนวโน้มการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างประเทศมีอัตราความต้องการที่ถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมืองพัทยาควรทำตลาดในประเทศที่หลากหลายเพื่อรองรับความต้องการด้านการท่องเที่ยวในอนาคต

image

ทั้งนี้แนวโน้มกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีความต้องการด้านการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและเห็นชัด จะเป็นนักท่องเที่ยวกลุ่ม “BRIC” ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน หากมองตลาดบราซิลแล้วค่อนข้างยาก เพราะการเดินทางไม่สะดวก ส่วนตลาดรัสเซีย พัทยาก็มีอยู่แล้วก็พยายามจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวต่อยอดกันไป ด้านตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มจีน จากการสำรวจพบว่ามีความสนใจในเมืองพัทยาเช่นกัน แต่เราเองต้องให้ความสำคัญและความเข้าใจถึงรายละเอียดวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่มีระบบและค่อนข้างซับซ้อนของจีนด้วยเช่นกัน

.

อย่างไรก็ตามตลาดอินเดีย เป็นตลาดที่น่าสนใจมากที่สุด เพราะกระแสค่อนข้างจะแรง ทั้งนี้ด้วยหลากหลายปัจจัย การเดินทางจากอินเดียมาประเทศไทยไม่ไกลและไม่ใช้เวลานานมาก ค่าใช้จ่ายก็ไม่สูง ดูแล้วเป็นตลาดที่สามารถทำได้ และควรให้ความสำคัญ โดยจัดประชุมหารือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและ เอกชนให้ร่วมระดมสมองวางแผนการตลาดการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาในปี 2555ซึ่งเรื่องดังกล่าวเมืองพัทยาควรเร่งดำเนินการเพื่อรองรับการเติบโตด้าน การท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

.

********************************************************************************************