งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4

  
งานคืนแสงหิ่งห้อยชวนฝันที่จันทบุรี ครั้งที่ 4
วันที่ 20 มีนาคม –  31 พฤษภาคม 2553
ณ ศูนย์เรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลนลุ่มน้ำเวฬุ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
บริเวณ กม. 374 – 375  ถนนสุขุมวิท เส้นทางจันทบุรี – ตราด

  
วัตถุประสงค์

     เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติป่าชายเลน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน รวมทั้งสร้างรายได้แก่ราษฎรในพื้นที่ และกระจายรายได้สู่ชุมชนโดยรอบในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน

  
กิจกรรมประกอบด้วย
– การสัมมนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลน  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศป่าชายเลน
– การออกร้านค้าวิสาหกิจชุมชนของชาวประมงพื้นบ้าน
– การออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป ผลิตภัณฑ์ตำบล
– ถนนคนเดินชมหิ่งห้อยระยะทาง 3 กิโลเมตร
– ปั่นจักรยานชมธรรมชาติ
มีจักรยานไว้บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งมีบริการที่พักค้างคืนแบบกระโจมหรือเต็นท์

   

ติดต่อสอบถามรายละเอียด โทร. 08-9245-3509, 08-1751-2339 และ 08-4562-7335.

   
ขอขอบคุณข้อมูลจาก : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย