กรุงเทพฯ เตรียมแผนรองรับการเปิดใช้สนามหลวง 28 เม.ย. 54 นี้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / กรุงเทพฯ เตรียมแผนรองรับการเปิดใช้สนามหลวง 28 เม.ย. 54 นี้

กรุงเทพฯ เตรียมแผนรองรับการเปิดใช้สนามหลวง 28 เม.ย. 54 นี้ 
 

กทม. เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมเตรียมแผนงานรองรับการเปิดใช้พื้นที่สนามหลวง เน้นการจัดงานพระราชพิธีต่าง ๆ และงานที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคม ส่วนงานด้านพาณิชย์ จะไม่อนุญาตให้ใช้พื้นที่

 

image

 

นายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภายหลังการประชุมเตรียมแผนงานรองรับการเปิดใช้พื้นที่สนามหลวงหลังปรับปรุงแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดใช้งานในวันที่ 28 เม.ย. 54 ว่า กรุงเทพมหานคร มีคำสั่งให้สำนักงานเขตพระนคร เป็นหน่วยงานหลัก ในการดูแลรับผิด ชอบพื้นที่สนามหลวง ให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของคณะกรรมการโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อม และปัญหาสังคมในพื้นที่สนามหลวง ซึ่งมีสำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการโยธา หน่วยงานทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล เป็นหน่วยงานสนับสนุน โดยผู้อำนวยการเขตพระนคร จะมีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามหลวง ซึ่งจะให้ใช้เฉพาะงานพระราชพิธีต่าง ๆ และงานกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ส่วนงานที่เกี่ยวกับการพาณิชย์ จะไม่อนุญาตให้ใช้

สำหรับการขออนุญาตใช้พื้นที่ในการทำกิจกรรมทางการเมืองหรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากนี้ จะมีการพิจารณาถึงความเหมาะสมเป็นราย ๆ ไป โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จะเป็นผู้มีอำนาจในการอนุญาตให้ใช้พื้นที่สนามหลวง

 

ส่วนการสร้างรั้วระบบไฮดรอลิกไว้สำหรับเปิดปิดพื้นที่โดยรอบสนามหลวงนั้น ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศิลปากร เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจากพื้นที่สนามหลวง ถือว่าเป็นโบราณสถานที่สำคัญ ซึ่งจะต้องพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ ถึงความเหมาะสมในการดำเนินการต่อไป

 

***********************************************************************************************