ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก”

ชิมช้อปที่งาน”มะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก”

.

       นครนายกจัดงาน “งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก” ขึ้น ในวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2554 เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะยงชิด มะปรางหวานคุณภาพ รสชาติอร่อยให้เป็นที่รู้จัก พร้อมทั้งส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ท้องถิ่น
      
       ชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก ร่วมกับจังหวัดนครนายก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด จัด “งานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก” ขึ้น ในวันที่ 11 – 20 มีนาคม 2554 ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะยงชิด มะปรางหวานคุณภาพ รสชาติอร่อยให้เป็นที่รู้จัก รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มชมรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
      

image

       ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมชาวสวนมะปรางนครนายก กล่าวว่า สำหรับผลผลิตของมะปรางหวาน-มะยงชิดของจังหวัดนครนายกมีจำนวนถึง 2 รุ่น โดยรุ่นที่ 2 จะเริ่มทยอยสุกประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์และมีปริมาณมากกว่ารุ่นแรกเนื่องจากอากาศหนาวเย็นส่งผลให้มะปรางออกดอกและติดผลจำนวนมาก จึงมีความเหมาะสมที่จะจัดงานมะยงชิด มะปรางหวาน ของดีนครนายก ในช่วงนี้เป็นอย่างยิ่ง
      
       โดยภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ ชมการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน มะปรางยักษ์ กิ่งพันธุ์คุณภาพ การประกวดธิดามะปรางหวาน เลือกซื้อมะยงชิด มะปรางหวาน และกิ่งพันธุ์คุณภาพจากชาวสวนโดยตรง เลือกซื้อของดีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครนายก
      
       สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก โทร.08-9750-5242, 08-1762-4082 และสำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-1289

 

*******************************************************************************************