พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครศรีธรรมราช ขอเชิญนักท่องเที่ยวตามรอยกินรีที่เมืองนคร พบกับแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย  หรือรางวัลกินรี ประจำปี 2551  "พิพิธภัณฑ์เมืองนครศรีธรรมราช"

ที่มา : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย