ททท. ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท. ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน

ททท.ตั้งเป้าปี 54 นักท่องเที่ยวต่างชาติ 16.5 – 16.6 ล้านคน

 

ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า ในปี 54 ตั้งเป้ามีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็น 16.5 – 16.6 ล้านคน จากจำนวน 15.8 ล้านคนในปี 53 ทั้งนี้ คาดว่ารายได้จากการท่องเที่ยวต่างชาติจะเพิ่มเป็น 6 แสนล้านบาท จาก 5.8 แสนล้านบาทในปีก่อน โดย ททท.จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและเร่งรัดมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว และร่วมกับเอกชนในการประชาสัมพันธ์เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติ

.

image

.

สำนักงานเศรษฐกิจการคลังวิเคราะห์ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติมีความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะประสบปัญหาน้ำท่วมและปัญหาการเมือง สะท้อนจากจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศในเดือน ม.ค. 54 ปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องมีจำนวนทั้งสิ้น 1.79 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 11.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน และขยายตัวต่อเนื่องจากเดือนก่อนที่ขยายตัวร้อยละ 7.0 โดยเป็นการขยายตัวในทุกกลุ่มประเทศโดยเฉพาะภูมิภาคเอเชีย และยุโรป ซึ่งสะท้อนว่าการท่องเที่ยวของไทยได้ปรับตัวเข้าสู่ระดับปกติหลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 51 ทั้งนี้ คาดว่าในปี 54 จำนวนนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคเอเชียและยุโรปจะยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง

.

************************************************************************************