เดอะ มอลล์ จัดงานบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา มหามงคล ปรุงจิตสร้างปัญญา” ร่วมสักการะพระปฎิมา ๙ ยุค ๙ สมัย ๙ แผ่นดิน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เดอะ มอลล์ จัดงานบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา มหามงคล ปรุงจิตสร้างปัญญา” ร่วมสักการะพระปฎิมา ๙ ยุค ๙ สมัย ๙ แผ่นดิน

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม   บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และสมาคมผู้นิยมพระเครื่อง พระบูชาไทย จัดงานบุญยิ่งใหญ่ “วิสาขบูชา มหามงคล ปรุงจิต สร้างปัญญา ตอน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เชิญชวนร่วมสักการะพระบรมสารีริกธาตุ, สักการะ ๙ พระเกจิอาจารย์ดัง และพระปฏิมาแห่งแผ่นดินล้านนา พร้อมชมนิทรรศการโถงพุทธปฎิมาแห่งแผ่นดิน ๙ ยุค ๙ สมัย ๙ แผ่นดิน และร่วมกิจกรรมบุญอีกมากมาย  ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน 

AW_BANNERr 2.60x2.60 m._New1

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์  เล็งเห็นความสำคัญของวันวิสาขบูชา วันสำคัญยิ่งในทางพระพุทธศาสนา และถือเป็นวันสำคัญสากลโลก จึงได้ร่วมกับ จังหวัดนนทบุรี, กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม,  บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด และหนังสือพิมพ์ประชาชาติ กิจกรรม  “วิสาขบูชา มหามงคล ปรุงจิต สร้างปัญญา” ตอน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่พุทธศาสนิกชน  โดยเฉพาะเยาวชนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมบุญต่างๆ มากมายสำหรับกิจกรรมบุญในครั้งนี้จัดขึ้นภายในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ เพื่อให้สะดวกต่อการเดินทาง และมาที่เดียวสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างครบถ้วน  โดยงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน

โดยภายในงานมีกิจกรรมบุญตามวิถีชีวิตของพุทธศาสนิกชนต่างๆ มากมาย อาทิ การสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้รับปะทานมาจากพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาส วัดยานนาวา พร้อมสักการะ ๙ พระเกจิอาจารย์ดัง ได้แก่ สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี, หลวงปู่ทวด, หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ, หลวงพ่อเงิน พุทธโชติ, พระครูวิมลคุณากร (หลวงปู่ศุข), ครูบาศรีวิชัย, ท่านพุทธทาสภิกขุ, หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต และหลวงพ่อเกษมเขมโก  ร่วมชมนิทรรศการโถงพุทธปฎิมาแห่งแผ่นดิน ๙ ยุค ๙ สมัย ๙ แผ่นดิน ที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา จากชมพูทวีป สู่ สุวรรณภูมิ จนถึงปัจจุบัน และร่วมฟังธรรมบรรยายโดยพระอาจารย์ชื่อดัง อาทิ พระพยอม กัลยาโณ วัดสวนแก้ว,  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดนาป่าพง, พระมหาสมปอง วัดสร้อยทอง, พระไพศาล วิสาโล วัดป่าสุคะโต จ.ชัยภูมิ, พระราชวิจิตรปฏิภาณ (เจ้าคุณพิพิธ) วัดสุทัศนเทพวราราม, พระราชธรรมวาที วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร, พระมหากิตติศักดิ์ (ศ.สียวน) วัดพระเชตุพน, พระสาสนโสภณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นต้น

นอกจากนี้ ภายในงานยังกิจกรรมบุญให้ร่วมปรุงจิตสร้างปัญญาอีกมากมาย อาทิ สักการะพระพุทธรูป ๑๐๘ ปาง สักการะและห่มผ้าพระธาตุ ๑๒ ราศี, ทำบุญพระประจำวันเกิด,ทำบุญทอดผ้าป่ามหากุศล, ทำบุญสังฆทาน, ทำบุญถวายใบโพธิ์ทอง, ทำบุญผ้าไตรถวายพระอุปคุต, ทำบุญแผ่นกระเบื้อง ปูน และทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง จำนวน ๙ บาตร เป็นต้น

เชิญชวนร่วมกิจกรรมบุญเสริมสิริมงคลแก่ชีวิต ในงาน  “วิสาขบูชา มหามงคล ปรุงจิต สร้างปัญญา” ตอน “แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง” ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๒๔ พฤษภาคม  ๒๕๕๖ ณ MCC HALL ชั้น ๔ เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน