ประกาศปิด ภูกระดึง 1 มิ.ย. – 30 กันยา 56 ฟื้นป่า – จำกัดนักท่องเที่ยววันละ 5 พันคน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ประกาศปิด ภูกระดึง 1 มิ.ย. – 30 กันยา 56 ฟื้นป่า – จำกัดนักท่องเที่ยววันละ 5 พันคน

นายฑิตศักดิ์ สุริยาชัยวัฒนะ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูกระดึง ออกหนังสือประกาศปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนยอดภูกระดึง ในเขตอุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย โดยระบุว่า ตามที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศให้อุทยานแห่งชาติ ภูกระดึง ปิดการท่องเที่ยว และพักแรมบนยอดภูกระดึง ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย.ของทุกปี เนื่องจากเป็นช่วงฤดูฝน ทำให้การเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบาก และอาจจะเกิดอันตรายแก่นักท่องเที่ยวได้

ภูกระดึง

อีกทั้งเพื่อเปิดโอกาสให้สภาพธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พลิกฟื้นและปรับตัวเองตามธรรมชาติ และเพื่อให้อุทยานแห่งชาติภูกระดึงได้ปรับปรุงซ่อมแซมที่พัก และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมให้บริการนักท่องเที่ยว ในฤดูท่องเที่ยวต่อไปนั้น ดังนั้น อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จึงจะปิดการท่องเที่ยวและพักแรมบนยอดภูกระดึง ประจำปี 2556 ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. ถึงวันที่ 30 ก.ย. สำหรับการท่องเที่ยวที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน (เชิงเขา) และน้ำตกตาดฮ้องที่หน่วยพิทักษ์อุทยานเห่งชาติ ที่ ลย.3 (นาน้อย) ยังเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติ

หนังสือระบุอีกว่า เนื่องจากกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเข้าไปท่องเที่ยวและพักค้างคืนบนยอด ภูกระดึง วันละ 5,000 คน ดังนั้น ในปีการท่องเที่ยว 2557 หรือตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.2556 ถึงวันที่ 31 พ.ค.2557 ขอให้นักท่องเที่ยวสำรองการเข้าไปใช้บริการล่วงหน้า ทั้งบ้านพัก เต็นท์ และพื้นที่กางเต็นท์ ก่อนเดินทางได้โดยตรง ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง โทรศัพท์หมายเลข 0-4287-1333 และ 0-4287-1458 หรือจองผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช www.dnp.go.th

ภาพจาก thaite-pateaw.blogspot.com ข่าวจาก นสพ.ข่าวสด

ขออนุญาตใช้เนื้อหา