Amazing Thailand Grand Sale

Home / ข่าวท่องเที่ยว / Amazing Thailand Grand Sale

 

Amazing Thailand Grand Sale


     ททท. จัดโครงการ Amazing Thailand Grand Sale ระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2553 ที่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ หัวหิน อุดรธานี และเกาะสมุย

     โครงการมหกรรมลดราคาสินค้าประจำปี Amazing Thailand Grand Sale จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวและซื้อสินค้าและบริการในช่วงนอก ฤดูกาลท่องเที่ยวของประเทศไทยมากขึ้น สร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยให้เป็นแหล่งซื้อสินค้าที่มีคุณภาพแห่งหนึ่งใน ภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งกระตุ้นให้เกิดการหมุนเวียนเงินตราภายในประเทศ และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านท่องเที่ยวที่เน้นการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายนักท่องเที่ยวต่อคนต่อ วัน

     โครงการ Amazing Thailand Grand Sale เป็นกิจกรรมที่ททท. ได้ดำเนินการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ปีนี้นับเป็นปีที่ 12 สถิติจากการซื้อสินค้าของนักท่องเที่ยวมีแนวโน้มสูงขึ้น และประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออกหลากหลายประเภท อีกทั้ง มีสินค้าหัตกรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว

     ททท. จึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จำนวนกว่า 5,000 ราย อาทิ ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า โรงพยาบาล บริษัทนำเที่ยว สายการบิน โรงแรมที่พัก สนามกอล์ฟ สปา ร้านปลอดภาษี ร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ใน 8 พื้นที่ท่องเที่ยวหลักของประเทศไทย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ภูเก็ต พัทยา หาดใหญ่ หัวหิน อุดรธานี และเกาะสมุย พร้อมใจกันลดราคาสินค้าและบริการ 10 – 80% ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 มิถุนายน – 15 สิงหาคม 2553

ที่มา : http://www.edtguide.com/dontmiss/activity_detail.php?id=5858