พกบัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลาง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พกบัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลาง

พกบัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัดภาคกลาง รับส่วนลดมากมาย


พกบัตรเดียวเที่ยว 4จังหวัดภาคกลาง

 

 กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์ จัดทำ “บัตรเดียวเที่ยว 4 จังหวัด” โดยบัตรนี้สามารถใช้เป็นส่วนลดค่าที่พัก ร้านอาหาร และร้านขายของที่ระลึกได้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2554 – 15 มิถุนายน 2555
      
       สำหรับทั้ง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงครามและประจวบคีรีขันธ์นั้น มีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามและมีชื่อเสียง อาทิ หาดเจ้าสำราญ หาดชะอำ หาดหัวหิน อ่าวน้อย อ่าวประจวบ อ่าวมะนาว มีพื้นที่ผลิตเกลือทะเลมากที่สุดของประเทศ มีโบราณสถานอันทรงคุณค่า มีศิลปวัฒนธรรมรวมถึงวิถีชีวิตพื้นบ้านที่น่าสนใจ และมีอาหารทะเลสดอร่อย อีกทั้งการเดินทางจากกรุงเทพฯ ก็สะดวกสบาย
      
       ผู้ที่สนใจสามารถขอรับบัตรได้ที่ สำนักงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 โทร. 0 3240 0985 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3481 5980 สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาคร โทร. 0 3481 4028 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 6112 ชมรมการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงคราม โทร. 0 3471 7213 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3278 0336 สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี โทร. 0 3247 2444 สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3261 1543 หรือที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3261 1581


ที่มา :http://www.manager.co.th/Travel/ViewNews.aspx?NewsID=9540000091690


Travel.Mthai