งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ประจำปี 2556

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร ประจำปี 2556

นางสาวอังคณา พุ่มผกา ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสมุทรสงคราม (สมุทรสงคราม นครปฐม สมุทรสาคร) เปิด เผยว่า จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร เทศบาลนครสมุทรสาคร คณะกรรมการบริหารศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน พ่อค้า ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร กำหนดจัดงาน “ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาคร” ขึ้นในวันที่ 14-18 มิถุนายน 2556 ณ บริเวณริมเขื่อนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร และบริเวณสวนสุขภาพเทศบาลนครสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสาคร

เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร 56

เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร เป็นที่เคารพนับถือของชาวไทยและชาวไทยเชื้อสายจีน โดย เฉพาะชาวประมงก่อนออกเรือหาปลาทุกครั้งมักขอพรให้เดินทางปลอดภัยหรือบนบาน ให้หาปลากลับมาได้จำนวนมาก ด้วยความศรัทธาของชาวจังหวัดสมุทรสาครที่มีต่อเจ้าพ่อหลักเมืองจึงจัด ประเพณีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองสมุทรสาครเป็นประจำทุกปี ในปีนี้พิธีแห่เจ้าพ่อหลักเมืองฯ จะมีขึ้นในวันที่ 15 มิถุนายน 2556 เวลา 9.00 น. ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของงาน โดยจะอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ประทับเกี้ยว พร้อมอัญเชิญประทับในเรือประมงแห่ไปทางน้ำ ข้ามแม่น้ำท่าจีนและแห่ไปตามถนนสายต่างๆ ทั้งฝั่งท่าฉลอมและมหาชัย รวมทั้งมีการตั้งโต๊ะบูชาเพื่อทำพิธีเปลี่ยนธูปตลอดเส้นทางขบวนแห่เจ้าพ่อ หลักเมืองฯ ให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนแห่ทางบกประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสมุทรสาครจำนวนมากโดยแต่ละหน่วยงานตกแต่งขบวนตามคำขวัญของจังหวัด สมุทรสาคร คือ “เมืองประมง ดงโรงงาน ลานเกษตร เขตประวัติศาสตร์” สร้างสีสันให้กับขบวนแห่ จึงเป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ทั้งทางน้ำและทางบก ถือเป็นหนึ่งเดียวในประเทศไทย สำหรับวันเกิดของเจ้าพ่อหลักเมืองฯ ปีนี้ตรงกับวันที่ 18 มิถุนายน 2556 ในเวลา 10.00 น. จะมีพิธีไหว้วันเกิดเจ้าพ่อหลักเมืองฯ พร้อมการผัดหมี่สิริมหามงคลแจกฟรีให้กับผู้ร่วมงานทุกท่าน จำนวนกว่า 25,000 กล่อง ภายในงานยังมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ ภาพยนตร์ ดนตรี งิ้ว ลิเก ตลกและนักร้องลูกทุ่งชื่อดังได้ชมฟรีตลอดการจัดงานทั้ง 5 วัน

เจ้าพ่อหลักเมือง สมุทรสาคร 56

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศาลเจ้าพ่อหลัก เมืองสมุทรสาคร โทร. 0 3442 5150 หรือ เทศบาลนครสมุทรสาคร โทร. 0 3441 1208 , 0 3441 3853 หรือ ททท. สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 E-mail : tatsmsk@tat.or.th