พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน
โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค
 


พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

 

กำหนดการจัดงาน:


วันงานพระราชพิธีฯ: วันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔

วันซ้อมใหญ่ จำนวน ๒ วัน : วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันอังคารที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔

 

สถานที่จัดงาน : แม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณลานทัศนาภิรมย์ หน้าหอประชุมกองทัพเรือ, กรุงเทพมหานคร

 

 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

 

ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค


        เป็นการ จัด ขบวนพยุหยาตราทางชลมารค ใหญ่ ๕ ริ้ว ใช้เรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๕๒ ลำ ประกอบด้วย เรือพระที่นั่ง จำนวน ๔ ลำ คือ เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ รัชกาลที่ ๙ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช และเรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือรูปสัตว์ จำนวน ๑๐ ลำ และเรือประกอบอื่น ๆ จำนวน ๓๘ ลำ กำลังพลประจำเรือพระราชพิธี ทั้งสิ้น ๒,๒๐๐ นาย ความยาวขบวนเรือ จากหัวขบวนถึงท้ายขบวน ๑,๒๘๐ เมตร และความกว้างขบวน ๑๑๐ เมตร

 

        ในวัน งานพระราชพิธีฯ พระบรมโอรสาธิราชฯ เสด็จแทนพระองค์ฯ โดยจะเสด็จพระราชดำเนินในแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ ช่วงระหว่างสะพานกรุงธน ถึงสะพานพุทธยอดฟ้าสถานที่รับเสด็จ คือ ท่าวาสุกรี ในเวลา ๑๕.๓๐ น. และส่งเสด็จ ณ วัดอรุณราชวราราม ระยะทาง ๔.๕ กิโลเมตร ใช้เวลาในการเดินทางของขบวนฯ ประมาณ ๔๕ นาที และเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. เสด็จพระราชดำเนินกลับ

 พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารค

 พยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

พระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐิน โดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:


กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพ ๑๐๖๐๐


โทร. ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๓, ๐-๒๔๖๕-๓๐๑๘ แฟกซ์ ๐-๒๔๗๕-๕๗๓๒, ๐-๒๔๖๖-๑๘๑๑

website : http://www.navy.mi.th/sctr/royalbarge50/index_sctr.php

 

 

ที่มา: ททท.