ทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ ที่ สุพรรณบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ ที่ สุพรรณบุรี

ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยว และผู้ที่สนใจพาคุณแม่เดินทางท่องเที่ยวชมทุ่งดอกกระเจียวบาน ณ ศูนย์พันธุ์พืชเพาะเลี้ยง อำเภออู่ทอง จังหวัด สุพรรณบุรี ในระหว่างวันที่ 1 – 31 สิงหาคม 2556

ทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ ที่ สุพรรณบุรี

ชมดอกกระเจียวหลากหลายสีและสายพันธุ์ในรูปแบบสวนภูเขาป่า และตระการตากับปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ พบกับการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับความรู้ทางวิชาการเกษตร และการจำหน่ายสินค้า OTOP ซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว เกษตรกร และผู้ที่สนใจ เดินทางเข้ามาศึกษาดูงาน ซึ่งได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดสุพรรณบุรี

ทุ่งดอกกระเจียวบานสื่อรักวันแม่ ที่ สุพรรณบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เกษตร ( สวนสวรรค์ สุพรรณบุรี ) โทร. 0 3543 7705 ต่อ 101 , 08 9837 3277