พาไปดูโคมไฟสีสันเมืองใต้ เสน่ห์ที่ทั่วโลกต้องตะลึง

Home / ข่าวท่องเที่ยว / พาไปดูโคมไฟสีสันเมืองใต้ เสน่ห์ที่ทั่วโลกต้องตะลึง

image

 

นายประภาส อินทนปสาธน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ กล่าวถึงการจัดงานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้ ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กับเทศบาลนครหาดใหญ่เป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจกิจกรรม หนึ่งของนครหาดใหญ่ที่ต่างเป็นที่ชื่นชอบและรู้จักของนักท่องเที่ยวทั้งชาว ไทยและชาวต่างประเทศ จนสามารถกำหนดเป็นรูปแบบการท่องเที่ยวอันเป็นเอกลักษณ์ และสร้างบรรยากาศ สีสันความแปลกใหม่จนเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย เป็นระยะเวลากว่า 5 ปี ในการดำเนินการจัดงานเทศกาลดังกล่าว ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 เป็นต้นมา โดยได้รับกระแสการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก จนทำให้งานเทศกาลโคมไฟสีสันเมืองใต้  Hatyai Lantern Festival  กลายเป็นงานเทศกาลประจำปีที่ถูกบรรจุไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวของหาดใหญ่  และในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นครั้งที่ 6 ของการจัดงานเทศกาลโคมไฟภายใต้ความสวยงามของการจัดแสดงประติมากรรมในรูปแบบ ต่างๆ กับ 10 มหัศจรรย์แห่งความสุข ที่สะท้อนศิลปวัฒนธรรม และรูปแบบความสวยงามล้ำสมัย ที่สอดแทรกแนวคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ

 

สนใจข้อมูล Event เพิ่มเติมได้ที่ http://www.painaidii.com/event/index/lang/th/ หรือ

 

http://www.painaidii.com/event/event-detail/00000739/lang/th/