เชิญเที่ยวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๗

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เชิญเที่ยวงาน สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๗

มูลนิธิสวนสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เชิญเที่ยวงาน
“ สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ ”  ครั้งที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๓ สิงหาคม นี้

1_resize

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๑  พรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ๑๒  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖  มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ร่วมกับ  กรุงเทพมหานคร  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช   กรมป่าไม้   กรมส่งเสริมการเกษตร  กรมการข้าว    กรมหม่อนไหม   โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ และ สิงห์คอร์ปอเรชั่น จัดงาน “ สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๗ ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริในด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ

ซึ่งแต่ละองค์กรที่ร่วมจัดงานฯ ได้จัดนิทรรศการในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต โครงการพระราชดำริฯ รวมทั้งการจำหน่ายผลิตผลจากเกษตรกรโดยตรงและผลิตภัณฑ์จากโครงการพระราชดำริ โดย กรมป่าไม้ จัดนิทรรศการ “ในอ้อมกอดแห่งพระกรุณา อบอุ่นไอป่า ในบ้านของเรา” แสดงและจำหน่ายตำรับยาสมุนไพรพื้นบ้านภาคอีสานและภาคใต้,  น้ำมันหอมจากต้นไม้หอมจากป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช   เชิญชมบ้านจำลองจากไผ่, โครงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากหวายและไผ่ อย่างยั่งยืน ตามแนวพระราชดำริ, ผลิตภัณฑ์จากไผ่และหวาย เชิญชิมยอดหวายอบแห้งพันธุ์พระราชทานที่เป็นสินค้ายอดนิยมในสหรัฐอเมริกา กรมส่งเสริมการเกษตร   นิทรรศการผลไม้ไทย 7 ชนิด ที่เป็นหนึ่งเดียวในโลกที่มีศักยภาพการผลิตและการส่งออกสู่สากล, นิทรรศการความหลากหลายของพันธุ์พริกในประเทศไทย และผลิตภัณฑ์จากพริก, จำหน่ายผลไม้จากเกษตรกร  จังหวัดชายแดนภาคใต้, แจกกล้าพริก มะพร้าว มะละกอ กรมหม่อนไหม  เปิดตัวไหมอีรี่ครั้งแรกของประเทศไทย จัดแสดงขั้นตอนการทอผ้าไหม กรมการข้าว จำลองอุโมงค์นิรภัยเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของโลกที่สวาลบาร์  ประเทศนอร์เวย์ พร้อม ๘๑  พันธุ์ข้าวเฉลิมพระเกียรติ  ๘๑ พรรษา ที่นำไปฝาก เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ได้ถึง ๑๐๐ ปี จำหน่ายข้าวสังข์หยด ข้าวเหนียวลืมผัว และผลิตภัณฑ์จากข้าว

สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย พร้อมชิมอาหารอร่อยจากโครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามพระราชดำริฯ และอาหารจากร้านอาหารโครงการร่วมใจฯ บนพื้นที่สำนักงานทรัพย์สินฯ งาน “สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๗ ” จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๐ ถึง ๑๓ สิงหาคม  ๒๕๕๖ ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร โดยในวันที่ ๑๒ สิงหาคม เวลา ๑๙.๐๐ น. ขอเชิญชวนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมประชาชน ทั่วประเทศ

สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

สีสรรพรรณไม้  เทิดไท้บรมราชินีนาถ

สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ

 เชิญเที่ยวงาน  สีสรรพรรณไม้ เทิดไท้บรมราชินีนาถ ครั้งที่ ๗