แข่งขันเรือใบ “ HUA HIN REGATTA 2013 ”

Home / ข่าวท่องเที่ยว / แข่งขันเรือใบ “ HUA HIN REGATTA 2013 ”

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ชมภูน้อย ในฐานะผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นประธานการแถลงข่าวการแข่งขันเรือใบ รายการ “ หัวหิน รีกัตต้า 2013 ” ( HUA HIN REGATTA 2013 ) ณ ห้อง ประชุม 1 อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยมีผู้ร่วมแถลงข่าวประกอบด้วย นาวาเอก ปิยะศักดิ์ นิลนิมิตร ผู้แทนสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) และ คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ผู้จัดการทั่วไป โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท และรีเจ้นท์ ชาเล่ต์

แข่งขันเรือใบ “ HUA HIN REGATTA 2013 ”

สืบเนื่องมาจาก เมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงเรือใบ ประเภท โอ เค ชื่อ “ เวคา ” จากหน้าวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ข้ามอ่าวไทยไปยังอ่าวนาวิกโยธินของหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เป็นระยะทางประมาณ 60 ไมล์ทะเล โดยใช้เวลา 17 ชั่วโมง ซึ่งเมื่อเสด็จถึงแล้ว ได้ทรงพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “เวคา” ให้แก่กองทัพเรือและสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นรางวัลนิรันดรในการจัดการแข่งขันแล่นใบทางไกล ซึ่งกองทัพเรือร่วมกับสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ใช้จัดการแข่งขันแล่นใบทางไกลเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ พ.ศ. 2510 เป็นต้นมา และในปี  พ.ศ. 2543 กองทัพเรือและสมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยฯ ได้เพิ่มจัดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประเภททั่วไปของเรือใบประเภทต่างๆ อีก 1 รายการ พร้อมทั้งให้ชื่อการแข่งขันว่า “ หัวหินรีกัตต้า ”  มาจนถึงปัจจุบัน ปีนี้นับเป็นครั้งที่ 14

แข่งขันเรือใบ “ HUA HIN REGATTA 2013 ”

กองทัพเรือ ได้ร่วมกับ สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ บริษัท ปตท.สำรวจละผลิตปิโตรเลียมจำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และโรงแรม รีเจ้นท์ บีช ชะอำ  จัดให้มี การแข่งขันเรือใบรายการ หัวหินรีกัตต้า 2013 ระหว่างวันที่ 5 – 11 สิงหาคม 2556 ณ ชายหาดหน้า โรงแรมรีเจ้นท์ ชาเลต์ ชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ประกอบด้วย การแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย และการแข่งขันเรือใบทางไกล ชิงรางวัลพระราชทานหางเสือเรือพระที่นั่ง “ เวคา ” จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  โดยในส่วนของการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย มีการแข่งขันรายการสำคัญคือ การแข่งขันเรือใบประเภท ซูเปอร์มด ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การแข่งขันเรือใบประเภท โอเค ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ ประเภทออพติมิสต์ ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน จาก สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ นอกจากนั้นในส่วนของการแข่งขันเรือใบทางไกล ผู้ชนะเลิศจะได้ครองรางวัลพระราชทานนิรันดรหางเสือเรือพระที่นั่ง “ เวคา ” เป็นเวลา 1 ปี พร้อมจารึกชื่อ เพื่อเป็นเกียรติประวัติบนหางเสือเรือพระที่นั่งเวคา โดยในปีนี้มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน รวม 9  ประเภท จำนวน ประมาณ 130 ลำ จากปัจจุบัน 4 ประเทศ

แข่งขันเรือใบ “ HUA HIN REGATTA 2013 ”

การแข่งขันเรือใบ รายการ  “ HUA  HIN  REGATTA  2013 ” ได้รับการสนับสนุนหลักจาก กองทัพเรือ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เล่งเห็นความสำคัญของการจัดแข่งขัน ที่นอกจากจะเป็นการพัฒนานักกีฬาเรือใบของประเทศไทยแล้ว ยังมีส่วนส่งเสริมเยาวชนให้รักในกีฬาเรือใบ ผ่านการฝึกอบรมการเล่นเรือใบซึ่งปีนี้จะจัดอบรมในพื้นที่ภาคใต้  และสำหรับในปีนี้ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้สนับสนุนสถานที่ในการแข่งขัน และการประชาสัมพันธ์การจัดงานเป็นสำคัญ สำหรับพิธีเปิดการแข่งขันกำหนดให้มีขึ้น ณ อาคารนาวีภิรมย์ หัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ 6 สิงหาคม 2556 เวลา 19.00 น. โดยมี พลเรือเอก จักรชัย ภู่เจริญยศ เสนาธิการทหารเรือ เป็นประธานในพิธี และในส่วนของพิธีปิดการแข่งขัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเรือเอก ชุมพล ปัจจุสานนท์ องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบรางวัลพระราชทานแก่ ผู้ชนะเลิศ การแข่งขัน  แต่ละรายการ ในวันที่ 11 สิงหาคม 2556 เวลา 17.30 ณ ห้องเพชรบุรี โรงแรม รีเจ้นท์ชะอำ บีช รีสอร์ท อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี