ททท นำทีมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ททท นำทีมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ททท. นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ภายใต้โครงการ“รักษ์แผ่นดินแม่” สร้างจิตสำนึกรักธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวของไทย

ททท. นำทีมจิตอาสาร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี กิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จัดโครงการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างต้นแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัครด้วยโครงการ “รักษ์แผ่นดินแม่” ชวนนักท่องเที่ยวจิตอาสามาช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างแหล่งอาหารและน้ำให้กับสัตว์ป่านานาชนิด ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

นักท่องเที่ยวจิตอาสากว่า 100 ชีวิต นักท่องเที่ยวจิตอาสากว่า 100 ชีวิต และนักแสดงชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
กิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

สืบเนื่องจากโครงการ “รักษ์แผ่นดินแม่” ททท. โดย ฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ จึงได้จัดกิจกรรม
“ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ขึ้น โดยมี นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. นายพงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร นายอำเภอกุยบุรี และนายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี ให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวจิตอาสากว่า 100 ชีวิต และนักแสดงชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ซูซี่-สุษิรา แอนจิลีน่า, ป๊อป-พิชฌพัฒน์ ตันทา พร้อมทั้งนักแสดงจากซี่รีย์ดัง ฮอร์โมน วัยว้าวุ่น ตั้ว-เสฏฐวุฒิ อนุสิทธิ์ และ เก้า-สุภัสสรา ธนชาติ ที่จะมาช่วยกันสร้างกระทะน้ำและปลูกป่า ด้วยพันธุ์ไม้นานาชนิดกว่า 1,200 ต้น เพื่อเป็นแหล่งน้ำและอาหารให้กับสัตว์ป่าในพื้นที่อุทยานฯ

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช ผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ททท. กล่าวว่า “กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร (Voluntourism) ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ ททท. ให้ความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเป็นกิจกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ที่ทำให้เรื่องท่องเที่ยวมีความหมายมากกว่าการเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางเท่านั้น แต่ยังเป็นการเพิ่มคุณค่าให้การเดินทางในแต่ละครั้งมีความหมายมากยิ่งขึ้น ดังเช่นกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ในครั้งนี้ นอกจากคณะอาสาสมัครที่รวมกิจกรรมจะได้เดินทางมาเรียนรู้การดำเนินงานของอุทยานฯ พร้อมทั้งลงมือปฏิบัติจริงในการร่วมกันปลูกต้นไม้และสร้างแหล่งน้ำสำหรับสัตว์ป่าแล้ว ยังเป็นการสร้างความรัก ความหวงแหน และความภาคภูมิใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมด้วยแรงกายและแรงใจของแต่ละท่านอีกด้วย”

ททท. อุทยานแห่งชาติกุยบุรี นักท่องเที่ยวจิตอาสากว่า 100 ชีวิต และนักแสดงชื่อดังทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมกิจกรรมปลูกป่า

นายปรีชา วิทยพันธุ์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันปัญหาสำคัญของพื้นที่ในเขตอำเภอกุยบุรี คือ ช้างป่าลงไปกินพืชไร่ของชาวบ้านในบริเวณดังกล่าว สาเหตุมาจากพื้นที่ป่าและแหล่งน้ำถูกรบกวน ทำให้อาหารของสัตว์ป่าลดน้อยลง ที่ผ่านมาทางอุทยานแห่งชาติกุยบุรีได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนในพื้นที่ เพื่อช่วยหาแนวทางในการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน ซึ่งวิธีแก้ปัญหาที่ถูกต้อง คือ การสร้างแหล่งอาหารและแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าเพิ่มขึ้น”

ททท. คาดว่ากิจกรรมในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นจิตสำนึกและสร้างต้นแบบนักท่องเที่ยวเชิงอาสาสมัคร ในการช่วยกันพัฒนาฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำความสมบูรณ์คืนสู่ธรรมชาติอย่างยั่งยืน ประการสำคัญ ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี ในการดูแลปกป้องผืนป่าแห่งนี้ ให้มีความอุดมสมบูรณ์สืบไป

ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรีปลูกป่า อุทยานแห่งชาติกุยบุรี4.jpg

กิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

5.jpg9.jpg

ดารา นักแสอดง ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี10.jpgททท นำทีมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ

ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

กิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีททท นำทีมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ซูซี่-สุษิรา นักแสดงสาว และ ทีมจิตอาสา ร่วมกิจกรรม “ปลูกป่า สร้างกระทะน้ำ” ที่ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี

ขออนุญาตใช้เนื้อหา