ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

หมูหิน.คอม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินไทย แอร์เอเชีย และ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกันจัด Press Trip ปลูกป่าชายเลนปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต ระหว่างวันที่ 22–24 สิงหาคม 2556

ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดภูเก็ต ให้มีการรับรู้เพิ่มขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงนอกฤดูกาลท่องเที่ยว กับกิจกรรมคืนความสมดุลสู่ระบบนิเวศและอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยจะมีการร่วมกันปลูกป่าชายเลนในพื้นที่อ่าวป่าคลอก จังหวัดภูเก็ต พร้อมทั้งร่วมรับฟังการบรรยายและสัมภาษณ์นักวิชาการจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

ป่าชายเลนนั้นมีความสำคัญและประโยชน์อย่างมากมายมหาศาล เพราะป่าชายเลนเป็นที่รวมพืช สัตว์น้ำ และสัตว์บกนานาชนิด ซึ่งมีความสำคัญและประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ อีกทั้งยังช่วยป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและยังช่วยบรรเทาความเร็วจากกระแสน้ำให้ลดลง ในครั้งนี้เราร่วมกันคืนธรรมชาติสู่ท้องทะเลภูเก็ต โดยการปลูกป่าชายเลน สำหรับพรรณพืชที่ใช้มี ถั่วขาว ไม้โกงกาง จำนวน 100 ต้น นอกจากนี้ยังมีการคืนชีวิตสัตว์น้ำสู่ท้องทะเลโดยการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ อาทิ ปลากระพง เป็นต้น

โดยได้รับการฝึกสอนจากนัก SURF แชมป์เอเชีย ที่หาดป่าตอง

หลังจากร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว ทางผู้จัดยังนำสื่อมวลชนด้านต่างๆ เข้าร่วม กิจกรรมสุดแอดแวนเจอร์กับเซิร์ฟบอร์ด โดยได้รับการฝึกสอนจากนัก SURF แชมป์เอเชีย ที่หาดป่าตอง กิจกรรมที่สร้างความฮือฮาได้ไม่น้อยนั่นคือ FLOWBOARD ที่ SURF HOUSE PHUKET ตั้งอยู่บริเวณหาดกะตะ ซึ่งเป็นสถานที่โต้คลื่นจำลองและมีความปลอดภัยสูง ตกแต่งทันสมัย พร้อมเครื่องเล่นผ้าใบยักษ์ “FlowRider” ที่มาพร้อมความแรงกระแสน้ำถึง 30 กม./ชม. ผู้เล่นสามารถเลือกที่จะยืนเล่นบนแผ่น Flowboard หรือจะนั่งคุกเข่าหรือนอนราบบน Bodyboard ก็ได้ โดยจะมีเทรนเนอร์คอยประกบอย่างใกล้ชิด ติดตามข่าวสารและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.moohin.com แต่ขณะนี้เว็บไซต์มีปัญหาชั่วคราว จึงต้องย้ายโดเมนไปที่ www.moohin.in.th

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กิจกรรม ปลูกป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเลภูเก็ต โดยสื่อมวลชน

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ต้นไม้ที่ปลูกคือ ถั่วขาว ไม้โกงกาง จำนวน 100 ต้น

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ … คืนธรรมชาติสู่ทะเล ภูเก็ต

FLOWBOARD ที่ SURF HOUSE PHUKET บริเวณหาดกะตะ

FLOWBOARD ที่ SURF HOUSE PHUKET บริเวณหาดกะตะ

รับการฝึกสอนจากนัก SURF แชมป์เอเชีย ที่หาดป่าตอง

กิจกรรมสุดแอดแวนเจอร์กับเซิร์ฟบอร์ด

กิจกรรมสุดแอดแวนเจอร์กับเซิร์ฟบอร์ด โดยได้รับการฝึกสอนจาก นัก SURF แชมป์เอเชีย ที่หาดป่าตอง

ขออนุญาตใช้เนื้อหา