งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการสนับสนุนจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทปตท. จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) กำหนดจัดการ งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 4 – 27 กันยายน 2556 ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

งานแสดงศิลปกรรมร่วมสมัย ของศิลปินรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 30

ในการนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานในพิธีเปิดและมอบรางวัล ในวันพุธที่ 4 กันยายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สนามจันทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม

การแสดงครั้งนี้มีผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 251 คน จากผลงานศิลปกรรม 370 ชิ้น คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิน ได้ดำเนินการคัดเลือกและตัดสินผลงาน ปรากฎว่ามีผลงานที่ได้รับรางวัลและคัดเลือกเข้าร่วมแสดงทั้งสิ้น 123 ชิ้น แบ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัล จำนวน 15 ชิ้น และผลงานที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมแสดง จำนวน 108 ชิ้น มีศิลปินได้รับรางวัล

ที่มา : http://www.newswit.com/