นักท่องเที่ยวเฮ! ฤดูหนาวปีนี้เริ่มกลางเดือนต.ค.

Home / ข่าวท่องเที่ยว / นักท่องเที่ยวเฮ! ฤดูหนาวปีนี้เริ่มกลางเดือนต.ค.

นักท่องเที่ยวเฮ! กันได้เสียที เมื่อ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนเรื่องภัยธรรมชาติในช่วงฤดูหนาว ปี 2556 ระบุว่า ฤดูหนาว ปีนี้จะเริ่มขึ้นกลางเดือนตุลาคม 2556 โดยลมหนาวจากประเทศจีน จะมีกำลังแรงและเข้าปกคลุมภาคเหนือเป็นระยะๆ ทำให้มี เมฆมากขึ้น และมีฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงได้ในระยะแรก จากนั้นอุณหภูมิจะลดลง ซึ่งในปีนี้จะมีอากาศหนาวมากกว่าปีที่ผ่านมา

นักท่องเที่ยวเฮ! ฤดูหนาวปีนี้เริ่มกลางเดือนต.ค.

โดยในกลางเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2556 และต้นเดือนมกราคม 2557 จะมีหมอกบางทั่วไป มีหมอกหนาได้บางพื้นที่ และมีอากาศหนาวและหนาวจัดได้เป็นบางวัน โดยปลายเดือนธันวาคม 2556 ถึงต้นเดือนมกราคม 2557 จะเป็นช่วงที่หนาวที่สุดของปี อุณหภูมิภาคเหนือตอนบนต่ำสุดเฉลี่ย 14-16 องศาเซลเซียส ภาคเหนือตอนล่างเฉลี่ย 17-19 องศาเซลเซียส

นักท่องเที่ยวเฮ! ฤดูหนาวปีนี้เริ่มกลางเดือนต.ค.

ในขณะที่บริเวณเทือกเขาและยอดดอยเฉลี่ย 5-10 องศาเซลเซียส และปีนี้จะหนาวเย็นกว่าปีที่แล้ว ฤดูหนาวปี 2556 จะสิ้นสุดลงกลางเดือนกุมภาพันธ์ 2557 เมื่อลมหนาวจากประเทศจีนมีกำลังอ่อนลงตามลำดับ

อย่างไรก็ตาม ภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นในช่วงฤดูหนาว คือ พายุฝนฟ้าคะนองในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556 ลักษณะพายุในฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และอาจเกิดลูกเห็บตก ส่วนในเดือนธันวาคม 2556 – มกราคม 2557 จะ เกิดน้ำค้างแข็งบนเทือกเขาและยอดดอย และมีหมอกหนา จึงขอให้นักท่องเที่ยวระมัดระวังตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเวลาดังกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจาก springnewstv