สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

Home / ข่าวท่องเที่ยว / สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

ข้อมูล สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airwaysไทเกอร์แอร์ (Tigerair) หรือชื่อเดิมคือ ไทเกอร์ แอร์เวย์ (Tiger Airways) คือ สายการบินราคาประหยัด (สายการบิน ต้นทุนต่ำ (Low-cost Airline)) ที่มีฐานการบินอยู่ที่ประเทศสิงค์โปร์ ให้บริการในเขตภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ออสเตรเลีย จีน และอินเดีย จากสนามบินนานาชาติสิงค์โปร์

ไทเกอร์แอร์ได้รับรางวัล CAPA Low Cost Airline of Year ในปีค.ศ. 2006 และ 2010

ข้อมูล สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

ข้อมูล สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

ข้อมูล สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways

สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ Tiger Airways (TR) หรือสายการบิน Tigerair

ข้อมูล สายการบินไทเกอร์แอร์เวย์ส Tiger Airways

สายการบินไทเกอร์แอร์ เป็นอีกสายการบินหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม สำหรับการใช้บริการ บินจาก กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้นประมาณ สองพันบาทต่อเที่ยว

ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม ค.ศ. 2556 ของ สายการบินไทเกอร์แอร์
เครื่องบินทุกลำถูกจัดที่นั่งแบบชั้นประหยัดจำนวน 180 ที่นั่งต่อลำ ระยะห่างต่อที่นั่งประมาณ 72.5 ซม. สำหรับแถวปกติ และ 97.5 ซม. สำหรับแถวที่มีความกว้างพิเศษ

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ค.ศ. 2007 ไทเกอร์แอร์ได้ประกาศว่ามีจะมีการจัดซื้อเครื่องบินอีกจำนวน 30 ลำ ซึ่งมีมูลค่ากว่า 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะสามารถส่งมอบได้ระหว่างปีค.ศ. 2011 และ 2014 โดยจะนำมาใช้บินในเอเชีย-แปซิฟิก และภายในประเทศออสเตรเลีย และต่อมาในวันที่ 18 ธันวาคม ค.ศ. 2007 ได้มีการประกาศเพิ่มเติมถึงการจัดซื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นรวม 70 ลำแทน

ที่มา วิกิพีเดีย

ขออนุญาตใช้เนื้อหา