งานประเพณีชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ณ วัดป่าพฤกษ์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประเพณีชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ณ วัดป่าพฤกษ์

เทศบาลตำบลบ้านแหลม ร่วมกับ วัดป่าพฤกษ์ และสภาวัฒนธรรมตำบลบ้านแหลม กำหนดจัด งานประเพณีทำบุญชักพระเล่นเพลงทำบุญตักบาตรกลางน้ำ จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2556 ในระหว่างวันที่ 23 -24 พฤศจิกายน 2556 ณ วัดป่าพฤกษ์ ตำบลบ้านแหลม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นงานประเพณีที่งดงามแสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เลื่อมใส ศรัทธาในพระพุทธศาสนา  และได้ยึดถือปฏิบัติสืบทอดกันมาแต่โบราณไม่ต่ำกว่า 80-90 ปี ผ่านมาแล้ว เมื่อถึงช่วงหลังวันออกพรรษาของทุกปีชาวบ้านจะอันเชิญพระพุทธรูปออกจากสถาน ที่ตั้งสักการะนำมาประดิษฐานในมณฑลพิธีแล้วนำพระปฏิมากรรมที่ ศักดิ์สิทธิ์ (เรือพระ) ล่องไปตามลำน้ำท่าจีนเพื่อให้ประชาชนที่ศรัทธาได้กราบ นมัสการและร่วมอนุโมทนาส่วนบุญ ในขณะเดียวกันก็จะมีบรรดาพ่อเพลงแม่เพลงพื้นบ้านร่วมขับขานตำนานเพลงโบราณ เช่น เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเกี่ยวข้าว เพลงพวงมาลัย นำหน้าขบวนพิธีชักพระ ในวันรุ่งขึ้นก็จะนิมนต์พระมารับบิณฑบาตพร้อมกัน ณ บริเวณแม่น้ำท่าจีนน้ำวัดป่าพฤกษ์ แห่งนี้

งานประเพณีชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ณ วัดป่าพฤกษ์

งานประเพณีชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ณ วัดป่าพฤกษ์ภาพ : Thamrongrat

กำหนดการจัดงาน ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 มีกิจกรรมประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า การละเล่นเพลงเรือ แห่ล่องตามแม่น้ำท่าจีน จากบริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอบางปลาม้า-สิ้นสุดที่วัดป่าพฤกษ์ ซึ่งเป็นวัดโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา โดยมีขบวนแห่เรือโบราณร่วมแห่มากกว่า 40-50 ลำ และในเช้าวันรุ่งขึ้นวันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน 2556 ชาวบ้านประชาชนชาวตำบลบ้านแหลม ตำบลตะค่า และตำบลใกล้เคียง จะมารวมกันนำเรือมาจอดลอยลำต่อกันสองฝากฝั่งแม่น้ำท่าจีน โดยประชาชนและเด็กผู้ชายร่วมกันอำนวยความสะดวกแก่พระสงฆ์ที่มารับบิณฑบาตโดย การพายเรือและรับสิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธาถวายใส่บาตร อันเป็นภาพที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน

งานประเพณีชักพระ เล่นเพลง ทำบุญตักบาตรกลางน้ำ ณ วัดป่าพฤกษ์ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลบ้านแหลม โทร.035-400446-7
เจ้าอาวาสวัดป่าพฤกษ์ โทร.081-6954450 หรือ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี โทร. 035-525867,035-525880

ขอบคุณข่าวสารจาก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สนง.ภาคกลาง