เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5

ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมทัศนาจรส่องย่านประวัติศาสตร์
สนั่นซอยส์ครั้งที่ 1 : “ดาวพราวแสงในคืนสงบ”
ณ วัดซางตาครู้ส ชุมชนกุฎีจีน ย่านกะดีจีน
|วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2556 เวลา 16:00-21:00 น.

เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5

เทศกาลศิลป์ในซอย ครั้งที่ 5

ภายในงานสนั่นซอยส์ ครั้งที่ 1 นี้ท่านสามารถเชิญชิม ชม ช็อปของดีของชุมชน กิจกรรมการแสดง การประดับไฟรอบมรดกวัฒนธรรม ไฟทำมือดาวกุฎีจีน ชิมอาหารไทย-โปรตุเกส และอื่นๆอีกมากมาย

โดยกิจกรรมทัศนาจรส่องชุมชนกุฎีจีน มีรอบดังนี้
รอบที่ 1 เวลา 16:00น.
รอบที่ 2 เวลา 18:30น.
รอบที่ 3 เวลา 19:00น.
รอบที่ 4 เวลา 19:30น.
รอบที่ 5 เวลา 20:00น.
รอบที่ 6 เวลา 20:30น.

สำรองการเข้าร่วมกิจกรรมโดย
ส่งชื่อ-สกุล/ เบอร์โทรศัพท์/ E-mail / รอบทัศนาจรที่ต้องการเข้าร่วมไปยัง josh2859@gmail.com ภายในวันที่ 23ธ.ค.56 (หรือลงทะเบียนหน้างาน)

หมายเหตุ:
-จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมตามความเหมาะสม
-ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
วิทยากรนำทัศนาจรโดย : มลธ.เล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์ / ศูนย์ข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนธนบุรี
จัดโดย : เครือข่ายประชาคมกะดีจีน-คลองสาน และศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
FB Fanpage : Love Kadeejeen
Tel : 0 2252 2925 (ศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง)