เทศกาลศิลปะหุ่นสายสัมพันธ์ (Harmony Art and Puppet Festival 2014)

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลศิลปะหุ่นสายสัมพันธ์ (Harmony Art and Puppet Festival 2014)

วันเด็กปีนี้ เชิญชวนน้องๆ และครอบครัว มาร่วมกันสร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนุกสนาน ในเทศกาลศิลปะหุ่นสายสัมพันธ์ หรือ Harmony Art and Puppet Festival 2014 พบกับกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะหลากหลาย, การแสดงหุ่นจากประเทศเปรู มาเลเซีย อิหร่าน อียิปต์ และไทย, นิทรรศการนวัตกรรมสื่อศิลปะหุ่นสาย และสินค้าที่ระลึก อาทิ DVD หุ่นสาย / โปสการ์ดหุ่นสาย / หุ่นชัก และอื่นๆ, รวมถึงการจัดWork shop เชิดหุ่นจากนักชักเชิดหุ่นแต่ละประเทศ

เทศกาลศิลปะหุ่นสายสัมพันธ์ (Harmony Art and Puppet Festival 2014)

เทศกาลศิลปะหุ่นสายสัมพันธ์ (Harmony Art and Puppet Festival 2014)

ตารางกิจกรรม
เสาร์ที่ 11 มกราคม 2556

เวลา 10.00-12.00 น. – กิจกรรมอบรมและสาธิตการเชิดหุ่นจากผู้เชี่ยวชาญด้านหุ่นจากต่างประเทศ
เวลา 15.00-21.00 น. – การแสดงดนตรี จาก วงจำปูน
การแสดงหุ่นสายเรื่อง ลูกหมูสามตัว โดย คณะหุ่นนานา ประเทศไทย
การแสดงหุ่นสายโดยเยาวชนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่
1. หุ่นสายโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
2. หุ่นสายช่อชะคราม โรงเรียนวัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม
3. หุ่นสายฉู่ฉี่บันเทิงศิลป์ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม
4. หุ่นสายศิษย์เสมา โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.บุรีรัมย์
5. หุ่นสายโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จ.กรุงเทพฯ
การแสดงหุ่นเรื่อง I’m Special โดยคณะ PuppetKu’s Theatre ประเทศมาเลเซีย
การแสดงหุ่นผสมการเต้นพื้นเมืองชุด Ritual Scissors Dance โดย Theatre Jose Navarro ประเทศเปรู
การแสดงหุ่นสื่อผสมเรื่อง Hey Pumpkin! Where are you going? โดย Shadow Group ประเทศอิหร่าน
การแสดงหุ่นสื่อผสมชุด FOLK โดย Kayan Marionette-Egypt puppet Independent ประเทศอียิปต์
การแสดงหุ่นสายเรื่อง เจ้าเงาะ (ภาษาอังกฤษ) โดย คณะหุ่นสายเสมา ประเทศไทย

อาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2556

เวลา 10.00-12.00 น. – ฟอรั่มพูดคุยแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “หุ่นศิลปะเพื่อสังคม”
เวลา 15.00-21.00 น. – การแสดงดนตรี จาก วงจำปูน
การแสดงหุ่นสายเรื่อง ลูกหมูสามตัว โดย คณะหุ่นนานา ประเทศไทย
การแสดงหุ่นสายโดยเยาวชนจาก 5 โรงเรียน ได้แก่
1. หุ่นสายโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี
2. หุ่นสายช่อชะคราม โรงเรียนวัดเขายี่สาร จ.สมุทรสงคราม
3. หุ่นสายฉู่ฉี่บันเทิงศิลป์ โรงเรียนบ้านฉู่ฉี่ จ.สมุทรสงคราม
4. หุ่นสายศิษย์เสมา โรงเรียนบ้านหนองโสน จ.บุรีรัมย์
5. หุ่นสายโรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) จ.กรุงเทพฯ
การแสดงหุ่นเรื่อง I’m Special โดยคณะ PuppetKu’s Theatre ประเทศมาเลเซีย
การแสดงหุ่นผสมการเต้นพื้นเมืองชุด Ritual Scissors Dance โดย Theatre Jose Navarro ประเทศเปรู
การแสดงหุ่นสื่อผสมเรื่อง Hey Pumpkin! Where are you going? โดย Shadow Group ประเทศอิหร่าน
การแสดงหุ่นสื่อผสมชุด FOLK โดย Kayan Marionette-Egypt puppet Independent ประเทศอียิปต์
การแสดงหุ่นสายเรื่อง เจ้าเงาะ (ภาษาไทย) โดย คณะหุ่นสายเสมา ประเทศไทย

 หมายเหตุ : ลำดับการแสดงอาจมีสลับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละวัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : โทร 02-956-4180 / 089-222-9974 (คุณผิวน้ำ)
หรือ Email: semathai@live.com
ติดตามกิจกรรมได้ที่ : Facebook มูลนิธิหุ่นสายเสมา

ขอบคุณข้อมูลข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com