งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

นายชัยวัฒน์ ลิมป์วรรณธะ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดกาญจนบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์การทำยุทธหัตถี ซึ่งนำทัพโดยสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์ไทย และวีรบุรุษนักรบผู้กล้าที่ได้เสียสละชีวิต เลือดเนื้อในการกอบกู้เอกราช เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้อยู่อย่างเป็นสุขจากอดีตมาจนถึงปัจจุบัน จังหวัดกาญจนบุรี จึงได้ดำเนินการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2549 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งในปี พ.ศ.2557 นี้ นับเป็นครั้งที่ 9 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2557 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรี ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเพื่อเทิดทูนพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวม จิตใจของคนไทย ตลอดจนร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของทุกพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ทั้งประเทศ รวมทั้งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตร์ เชิงศาสนา รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

สำหรับกิจกรรมในงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ในปีนี้ ประกอบด้วย นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ นิทรรศการโครงการพระราชดำริพื้นที่ทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี การออกร้านของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน การออกร้านสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของเครือข่าย OTOP รวมทั้งภาคเอกชน การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมไทยและพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน สร้างสรรค์ความรักความสามัคคีของชุมชน การแสดงดนตรี และ การแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ชุด “วีรกรรมแห่งอิสรภาพ รวมพลังสร้างชาติ มหาราชนเรศวร” โดยศิลปินดาราชื่อดัง อู๋ นวพล ภูวดล ดาราช่อง 7 สี จัดแสดงให้ชมฟรีทั้ง 7 วัน ในเวลา 20.00 น.

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

สำหรับพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการของงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวร มหาราช จังหวัดกาญจนบุรี ในวันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 แบ่งเป็น 3 ห้วงเวลาดังนี้ ภาคเช้า เวลา 8.30 น. พิธีทางศาสนาและการบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาคกลางวัน เวลา 15.00-18.00 น. การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ภาคค่ำ เวลา 19.00 น. พิธีเปิดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2557 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี จากนั้น เป็นการแสดง แสง เสียง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และในวันที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 08.00 น. ได้จัดให้มีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

งานเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมการแสดงตระการตา ชมฟรี!

จังหวัดกาญจนบุรีจึงขอเชิญทุกท่าน ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 18 – 24 มกราคม 2557 ชมฟรีทุกวัน ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี หลังจากเที่ยวชมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้ว ยังสามารถเดินทางไปท่องเที่ยวต่อในแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของ จังหวัดกาญจนบุรีได้อีกหลายแห่ง อาทิ อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ สะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟสายมรณะ สุสานทหารสัมพันธมิตร (ดอนรัก) สุสานทหารสัมพันธมิตร (ช่องไก่) พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาด นอกจากนี้ยังสามารถเดินทางไปชมแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างมาก มายในจังหวัดกาญจนบุรี

ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com