เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557

จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอสะเมิง กำหนดจัดงาน “เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557” ขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 9 กุมภาพันธ์ 2557 ณ ที่ว่าการอำเถอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557

เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557

นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ปัจจุบัน อำเภอสะเมิงเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัด เชียงใหม่ หรือหระมาณ 2,500 – 3,000 ไร่ นอกจากนั้นยังมีความสมบูรณ์ของธรรมชาติ ป่าไม้ อากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และความหลากหลายทางชนเผ่า เหมาะแก่การท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจ ดังนั้น จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และอำเภอสะเมิง กำหนดจัดงาน “เทศกาลสตรอเบอรี่ ของดี อำเภอสะเมิง ประจำปี 2557” ขึ้น ระหว่างวันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีพิธีเปิดในวันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 08.30 น. ชมขบวนแห่รถสตรอเบอรี่จากทุกตำบลในอำเภอสะเมิง และจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และร่วมพิธีเปิดงานเวลาประมาณ 10.00 น. และชมการแสดงวัฒนธรรมท้องถิ่น การแสดงของกลุ่มชนเผ่า การเข่งขันรถฟอร์มูล่าม้ง การแข่งขันรถมอเตอร์ไซค์เอ็นดูโร่ ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนั้นยังมีการประกวดผลผลิดสตรอเบอรี่ ผลผลิตทางการเกษตร การจำหน่ายผลสตรอเบอรี่สดจากไร่ (ซึ่งในปีนี้ทางอำเภอจะมีการติดป้านมาตราฐานความปลอดภัยสำหรับร้านที่ จำหน่ายผลผลิตสตรอ-เบอรี่ปลอดสารเคมี เพื่อสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว) การจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองในบรรยากาศหมั้วคัวฮอม การแสดงศิลปวัฒนธรรมกลุ่มชนเผ่า การแสดงผลงานของหน่วยงานต่างๆ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การออกร้านของกิ่งกาขาดอำเภอสะเมิง การประกวดธิดา สตรอเบอรี่และการประกวดธิดาชนเผ่าในการจัดงานทั้ง 4 วัน

สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ที่ว่าการอำเภอสะเมิง โทร. 053-487-116 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร 053-276-140-2

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. ภาคเหนือ