ขอเชิญร่วม งานผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขอเชิญร่วม งานผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ เชิญร่วมงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน” ประจำปี 2557 ซึ่งกำหนดจัดในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน

ขอเชิญร่วม งานผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน ประจำปี 2557

f3aab53508460c0057125ce6a58a705c

นางสาวภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแพร่ ซึ่งรับผิดชอบการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ กล่าวว่า ชมรมไตลื้อจังหวัดน่าน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ได้กำหนดจัดงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่านประจำปี 2557 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึก และส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมไตลื้อ และส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอปัว ซึ่งในงานนี้ได้รับเกียรติจากทายาทเชื่อสายราชวงศ์เชียงรุ้งจากแคว้นสิบสอง ปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เจ้าหม่อมตาลคำ รอดเจริญ และคณะ ได้ให้เกียรติร่วมงาน

ไทลื้อ” เป็นชาติพันธุ์กลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งในหลากหลายชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน จังหวัดน่าน ส่วนใหญ่อพยพมาจากสิบสองปันนาและหัวเมืองต่างๆ บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งมีทั้งอพยพมาด้วยความสมัครใจ และอพยพมาจากเกิดศึกสงครามทั้งภายในหัวเมืองลื้อเอง และอพยพมามากที่สุดในยุคเจ้าอัตถวรปัญโญฯ แห่งนครน่าน อีกทั้งมีการอพยพเข้ามาเมื่อครั้งเกิดการปฏิวัติการปกครองของจีน ชาวไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่กระจายตามลุ่มน้ำต่างๆ ในจังหวัดน่าน มีมากที่สุดคือ อำเภอปัว อำเภอท่าวังผา อำเภอสองแคว อำเภอเชียงกลาง และอำเภอทุ่งช้าง วิถีชีวิตประจำวัน ผู้ชายจะทำการเกษตรกรรม ส่วนผู้หญิงจะทอผ้าอยู่ที่บ้าน ซึ่งผ้าทอของชาวไทลื้อเป็นสินค้าที่สร้างรายได้ และมีชื่อเสียงมากในจังหวัดน่าน การทอจะใช้ฝ้ายเป็นวัตถุดิบ ซึ่งยังมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายน้ำไหล ลายซิ่นป้อง ลายซิ่นก่าน และลายม่าน

2c2e7ed8e42fa17727c3c6d898a6e22c

กิจกรรม ภายในงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน” ประกอบด้วยการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองไตลื้อ การแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนชุมชนไตลื้อ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดละอ่อนไตลื้อ การแสดงวงดนตรีชื่อดัง ขบวนแห่วิถีชีวิตไตลื้อ การประกวดธิดาไตลื้อ

ททท.สำนักงานแพร่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงาน “ผ่อดอกชมพูภูคาบาน สานฮีตฮอย กอยไตลื้อเมิงน่าน” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 2 มีนาคม 2557 ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำเภอปัว จังหวัดน่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ชมรมไตลื้อจังหวัดน่าน โทร. 086-194-9111 หรือสอบถามข้อมูลการเดินทางและการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ น่าน อุตรดิตถ์ ได้ที่ ททท.สำนักงานแพร่ โทร. 054-521-127

ขอบคุณข่าวสารจาก ททท. สนง.ภาคเหนือ