งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ขอเชิญทุกท่านร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์ในช่วงสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือ สงครามโลกครั้งที่ 2 กับ งานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 2 – 4 เมษายน 2557 ณ วัดแก่งคอย อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

งานประจำปีเมืองแก่งคอย ย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

งานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อน รอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

เมืองแก่งคอยในอดีตเป็นเมืองที่มีความสำคัญมาช้านาน เป็นสถานที่ตั้งของพระราชวังสีทาของพระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว และเป็นเมืองที่มีความสงบสุข จนถึง พ.ศ.2482 ได้เกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาหรือที่เรียกว่าสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้ขอเดินทัพผ่านแดนไทย ซึ่งขณะนั้นเมืองแก่งคอยเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการขนส่งสินค้าและผ่านทางแม่น้ำป่าสัก และทางบกโดยรถไฟ นับว่าเมืองแก่งคอยในขณะนั้นเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ จึงมีกำลังทหารทั้งญี่ปุ่นและไทยมาตั้งค่ายเป็นจำนวนมาก ลุถึงช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2488 ฝ่ายตรงข้ามได้นำเครื่องบิน B24 ทิ้งระเบิดที่แก่งคอย ส่งผลให้สถานที่ราชการ ตลาด วัด บ้านเรือนประชาชน มีชาวแก่งคอยและญี่ปุ่นเสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตได้รวบรวมอัฐิของผู้เสียชีวิตไปไว้ที่อนุสาวรีย์ ในบริเวณวัดแก่งคอย โดยเทศบาลเมืองแก่งคอยและประชาชนชาวแก่งคอยได้ร่วมพิธีรำลึกผู้ประสบภัยทาง อากาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยจัดงานในวันที่ 2 เมษายนของทุกปี เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน

งานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อน รอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

นายสุรชัย  ศรีพลอย  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี กล่าวว่า สำหรับ ปี 2557 นี้ เป็นวันครบรอบ 69 ปี กับเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ 2 และเพื่อเป็นการรำลึกแด่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ดังกล่าว ทางอำเภอแก่งคอย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เทศบาลเมืองแก่งคอย  จังหวัดสระบุรี หอการค้าอำเภอแก่งคอย และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี พร้อมใจกันจัดงานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 โดยจะมีพิธีรำลึกผู้ประสบภัยทางอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ในวันที่ 2 เมษายน 2557 เวลา 07.00 น. จากนั้นยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การแสดงแสงเสียงเรื่องราว “เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลกครั้งที่ 2” ซึ่งเป็นการแสดงที่บ่งบอกถึงความรุ่งเรือง ความรัก ความพลัดพราก ความเศร้าโศก ซึ่งกลายเป็นโศกนาฏกรรมของชาวแก่งคอยในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, ประกวดธิดาย้อนยุคเมืองแก่งคอย, ชมและจับจ่ายซื้อของในตลาดย้อนยุค

งานประจำปีเมืองแก่งคอยย้อน รอยสงครามโลกครั้งที่ 2 ประจำปี 2557

วันที่ 2 เมษายน 2557

08.00 น. พิธีรำลึกถึงผู้ประสบภัยทางอากาศสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ณ วัดแก่งคอย

17.00 น. การออกร้านของหอการค้าอำเภอแก่งคอย ณ บริเวณถนนเลียบสันติสุข

18.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณการจัดงาน

19.00 น. การแสดงเวทีกลาง (เวทีข้างโบสถ์)

20.00 น. พิธีเปิดงานประจำปี เมืองแก่งคอยย้อนรอยสงครามโลก ประจำปี 2557 เริ่มการแสดง แสง สี เสียง และสื่อสัมผัส เรื่องแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก วัดแก่งคอย

วันที่ 3 เมษายน 2557

17.00 น. การออกร้านของหอการค้าอำเภอแก่งคอย ณ บริเวณถนนเลียบสันติสุข

18.30 น. ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณการจัดงาน

19.00 น. การแสดงเวทีกลาง (เวทีข้างโบสถ์)

20.00 น. เริ่มการแสดง แสง สี เสียง และสื่อผสม เรื่อง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ บริเวณริมแม่น้ำป่าสัก

วันที่ 4 เมษายน 2557         

17.00 น. การออกร้านของหอการค้าอำเภอแก่งคอย ณ บริเวณถนนเลียบสันติสุข

19.00 น. การแสดงเวทีกลาง (เวทีข้างโบสถ์)

20.00 น. การประกวดธิดาย้อนยุคเมืองแก่งคอย แต่งกายย้อนยุคจบเสร็จสิ้น พร้อมประกาศผลรางวัลตามลำดับ                                  (เวทีข้างโบสถ์)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาล เมืองแก่งคอย โทร. 036-251914 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี โทร. 036-770069-7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 – 16.30 น. www.tat7.com หรือ Fanpage : Tat Lopburi

ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com