เที่ยวฟรี 7 สวนสัตว์ ! 11 ก.ค.นี้

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เที่ยวฟรี 7 สวนสัตว์ ! 11 ก.ค.นี้

องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมคืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ ตามแนวทาง คสช. ในสวนสัตว์ 7 แห่งทั่วประเทศ วันที่ 11 ก.ค. 2557

เที่ยวฟรี 7 สวนสัตว์ ! 11 ก.ค.นี้

เที่ยวฟรี 7 สวนสัตว์ ! 11 ก.ค.นี้

นายวีรวัฒน์ ยมจินดา กรรมการองค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แถลงการจัดกิจกรรมคืนสุขทันที เที่ยวฟรีสวนสัตว์ ว่า จากนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้หน่วยงานภาครัฐจัดกิจกรรม คืนความสุขให้ประชาชน ภายหลังเกิดวิกฤติความขัดแย้งอย่างรุนแรง จนกระทบต่อสุขภาพจิตของประชาชน องค์การสวนสัตว์ จึงตอบสนองนโยบายโดยจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยมุ่งหวังสร้างความสุขและให้เกิดความปรองดอง ความสามัคคีของคนในชาติ

สำหรับกิจกรรมจะจัดขึ้นภายในพื้นที่สวนสัตว์ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ ได้แก่

 

  1. สวนสัตว์ดุสิต
  2. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
  3. สวนสัตว์เชียงใหม่
  4. สวนสัตว์นครราชสีมา
  5. สวนสัตว์สงขลา
  6. สวนสัตว์ขอนแก่น
  7. อุทยานสัตว์ป่าอุบลราชธานี

ในวันที่ 11 ก.ค.นี้ และโครงการคชอาณาจักรสุรินทร์ ในวันที่ 5 ก.ค. โดยผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรี ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ซึ่งแต่ละสวนสัตว์จะมีไฮไลต์น่าสนใจมากมาย อาทิ สวนสัตว์ดุสิต มีกิจกรรมการแสดงสุนัข ชมอุรังอุตัง และการแสดงดนตรีสตริงจากทหารบก สวนสัตว์นครราชสีมา กับกิจกรรมแสดงความสามารถของแมวน้ำแสนรู้ ซุ้มถ่ายภาพที่ระลึก และเลือกซื้อสินค้าในสวนสัตว์มากมาย.

ขออนุญาตใช้เนื้อหา