มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

Home / ข่าวท่องเที่ยว / มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จัดงานยิ่งใหญ่ ชาติพันธุ์ไทยจากทั่วประเทศกว่า 1,500  คน ร่วมงาน
มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557″

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จัดงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557” ภายใต้แนวคิดการจัดงาน “ชาติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย”  ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2557  ณ ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย   โดยได้รับเกียรติจากองคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ   เป็นประธานเปิดงาน  ในวันที่ 9 สิงหาคม 2557

วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ทั้งยังแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระราชกรณียกิจสำคัญของทั้ง 2 พระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในด้านการพัฒนาและสงเคราะห์กลุ่มชาติพันธุ์ให้ได้อาศัยอยู่ใต้พระบารมีของพระองค์ตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ เป็นการฟื้นฟู พัฒนากลุ่มชาติพันธุ์ชุมชนบนพื้นที่ราบสูง ของประเทศไทยที่ได้ก่อเกิดการรวมตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆมากมายมีความแตกต่างหลากหลาย ทาง อัตลักษณ์  และวัฒนธรรม ความเชื่อ ศาสนา และวิถีชีวิต กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ในฐานะที่มีบทบาทในการดูแลมนุษย์ เป้าหมายในครั้งนี้คือดูแลช่วยเหลือกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นรวมทั้งกระตุ้นให้เกิดความตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนเองที่มีต่อแผ่นดินถิ่นกำเนิด   เพื่อเผยแพร่วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ ได้รักษาฟื้นฟูวิถีชีวิต ศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและของชาติเพื่อเป็นมรดกตกทอดแก่เยาวชนรุ่นหลัง สนับสนุน แลกเปลี่ยนทางวิชาการและเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานด้านกิจการชาติพันธุ์

78263

กลุ่มชาติพันธ์ที่ร่วมงานในครั้งนี้ได้แก่ ปกากะญอ ม้ง อิ้วเมี่ยน ลีซู ลาหู่ ลัวะ ขมุ ถิ่น อาข่า มลาบรี(ตองเหลือง) ปะหล่อง(ดาราอั้ง) คะฉิ่น มอญ ไทลื้อ ไทยทรงดำ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทยอง ไทพวน ไตหย่า ไทยวน ภูไท ลาวโซ่ง ลาวครั่ง ลาวแง้ว ลาวเวียง ปาดอง(กระเหรี่ยงคอยาว) แสก ปลาง บรู(โซ่) โซ่ง โซ่ ทะวึง กูย(ส่วย) ญัฮกรุ(ชาวบน) ญ้อ โย้ย เญอ เขมรถิ่นไทย เวียดนาม(ญวน) หมี่ซู(บีซู) ซอง มาลายู กะเลิง มอแกน มอแกลน อุรักลาโว้ย และมันนิ(ซาไก) ร่วมงานไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน

จุดเด่นของการจัดงานในครั้งนี้ คือความยิ่งใหญ่ของการรวมตัว ชาติพันธุ์ไทยจากทั่วประเทศกว่า 52 ชาติพันธุ์จำนวนมากกว่า 1,500  คนรวมใจจัดขบวนพิธีแห่  “บารมีพ่อขุนเม็งรายสำแดงเดช เล่าเหตุกำเนิดชาติพันธุ์” พร้อมกับขบวนวัฒนธรรม 4 ภาคจากชาติพันธุ์ทั่วประเทศที่พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ บูรพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตที่ได้สร้างชาติไทยให้ดำรงความเป็นปึกแผ่นและความเป็นไทยตลอดจนขบวนอัญเชิญเครื่องสักการะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ให้มีพระชนมพรรษายิ่งยืนนาน พร้อมขบวนวัฒนธรรมจากตัวแทนของชาติพันธุ์จาก 4  ภาคกว่า 52 ชาติพันธุ์ทั่วประเทศกว่า 400  ชีวิต พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีที่พระองค์ทรงเป็น ศูนย์รวมจิตใจและแสดงถึงความกตัญญูและความจงรักภักดี ต่อพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ที่ผ่านมา ทำให้เหล่าชาติพันธุ์มีความสุขภายใต้ร่มพระบารมีของทุกพระองค์ ในผืนแผ่นดินไทยและมีความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมใจพัฒนาชาติไทย

ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนมาร่วมงาน พร้อมสัมผัสบรรยากาศวัฒนธรรม ท่ามกลางอัตลักษณ์ วิถีชีวิตของชาติพันธุ์ อร่อยกับอาหารพื้นบ้านและ เลือกซื้อสินค้าพื้นบ้านประจำเผ่าที่หาดูได้ยาก คุณภาพดีราคาถูก ชมการแสดงคอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์เอส แคท รัตกาล และจากศิลปินแกรมมี่ หมอลำดอกอ้อ ก้านตอง  อิ่มเอมกับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ของชาติพันธุ์ ชมการแสดงและการละเล่น ตลอดงานในแบบฉบับเฉพาะของแต่ละชาติพันธุ์    และได้ความรู้กับการเสวนา ณ บริเวณ 65 เวทีกลาง

พลาดไม่ได้   “มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทย ประจำปี 2557” “ชาติพันธุ์ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย” ณ ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย ระหว่างวันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักกิจการชาติพันธุ์  โทร. 02 659 6043 หรือ www.chatipan.dsdw.go.th มา ร่วม ม่วน ตวย กัน นะเจ้า

PR 120x240 merge
กำหนดการงานแถลงข่าว
งาน มหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๗
วันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๕๗
ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพมหานคร

12.30 น. – 13.00 น.    

    ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง ร่วมชมกิจกรรมการแสดงและการละเล่น จาก ชาติพันธุ์ไทย

    – การแสดง “เต้นกโน๊บ ติงตอง” หรือ “เต้นตั๊กแตนตำข้าว” จาก จังหวัดสุรินทร์
– การแสดง “ลำตัดไทยพวน” จาก จังหวัดนครนายก
– การละเล่น “โยนลูกช่วง” และ “เป่าแคน” จาก จังหวัดเชียงราย
– การแสดงดนตรีดีดพิณตีกลองแบบชนพื้นเมือง อุดรธานี
– ชนพื้นเมือง “ลาวครั่ง” จากชัยนาถ สุพรรณบุรี
– การแสดงจากศิลปินอาร์เอส “แคท รัตกาล”

13.00 น. – 14.00 น.

    – พิธีกร คุณดาว อภิสรา กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติเข้าสู่งานแถลงข่าว
– ชมวีดิทัศน์ “งานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทยประจำปี 2557”
– พิธีกรเรียนเชิญ ประธานและผู้มีเกียรติ ทำการแถลงข่าวร่วมกันบนเวที

        1. นายวิเชียร  ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานและแนวคิดในการจัดงาน
2. นายสมคิด  สมศรี รองอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวถึงแนวความคิดในการจัดงานและไฮไลท์ของงานปีนี้ / นิทรรศการเฉลิม พระเกียรติและกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน / เวทีเสวนาวิชาการ “ชาติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย สู่อาเซียน”
3.  ตัวแทนจากชาติพันธุ์จังหวัดเชียงรายและตัวแทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เชิญชวนให้ไปร่วมงานมหกรรมฯ
– เปิดโอกาสให้สื่อมวลชน ถาม-ตอบ
– พิธีกรเรียนเชิญถ่ายภาพร่วมกันบนเวที

………………………………………….

กำหนดการ
งานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์ แห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๗
ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗
ณ ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย อ.เมือง จังหวัดเชียงราย

๙ สิงหาคม ๒๕๕๗    

๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น.  

– ชาติพันธุ์ชนเผ่าพร้อมกัน ณ ข่วงวัฒนธรรมเชียงราย จังหวัดเชียงราย เตรียมพร้อมประกอบกิจกรรมวิถีชีวิตและแสดงนิทรรศการ สาธิตศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา อาหาร เสวนา การแสดง

๐๙.๐๐ น. –๐๙.๓๐ น.  

– ตั้งขบวนพิธีแห่ “บารมีพ่อขุนเม็งรายสำแดงเดชเล่าเหตุกำเนิดชาติพันธุ์ และขบวนวัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ ๕๒ ชาติพันธุ์
– เตรียมความพร้อมพิธีเปิด

๐๙.๒๙ น. – ๑๑.๐๐น. 

– พิธีเปิดงานมหกรรมวิถีชีวิตชาติพันธุ์แห่งประเทศไทยประจำปี ๒๕๕๗ (ประธานในพิธี องคมนตรี นายพลากร สุวรรณรัฐ)
– ขบวนพิธีแห่“บารมีพ่อขุนเม็งรายสำแดงเดชเล่าเหตุกำเนิดชาติพันธุ์ และขบวน วัฒนธรรมจากกลุ่มชาติพันธุ์ ๕๒ ชาติพันธุ์ ๔ ภาค
– พิธีถวายเครื่องราชสักการะ พ่อขุนเม็งรายมหาราช
–  พิธีถวายเครื่องสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
– กิจกรรมเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีมหาราชา
– ชมวิดิทัศน์ ใต้ร่มพระบารมี ชาติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย
– กิจกรรมพิธีการพิธีเปิด และร่วมร้องเพลงใต้ร่มธงไทย
– พบปะตัวแทน ๕๒ชาติพันธุ์ เยี่ยมชมงานมหกรรมฯ

๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.

– เวทีเสวนาวิชาการ “ ชาติพันธุ์ ร่วมใจ พัฒนาชาติไทย สู่อาเซียน”

๑๒.๐๐ น. – ๑๙.๓๐ น.

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– นิทรรศการ พ่อขุนเม็งราย เล่าเหตุกำเนิดชาติพันธุ์
– นิทรรศการมีชีวิตของกลุ่ม ๕๒ ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต (ตลอดวัน) อาทิประเพณี การละเล่น ความเชื่อ พิธีกรรม การสาธิตอาหารและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
– งานแสดง ๔ ลานกิจกรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ (ตลอดวัน) อาทิ
– งานแสดงเวทีใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรมทุกชาติพันธุ์ (ตลอดวัน) อาทิเช่น
– การละเล่นพื้นบ้าน รำกโน๊บติงตองรำแคนลีลาวดี ต้นจะคึ ลาวกระทบไม้ กายกรรมม้ง เต้นแคนอาข่า เต้นรำลีซู รำไท  รำวงเจ่น้อง รำลายเจิง รำซอ รำนกโต๋  ฯลฯ
– พิธีกรรม ชนเผ่าม้ง  ชุดแต่งงานเมี่ยน จีบสาวโบราณ  ฯลฯ
– ดนตรี เป่าขลุ่ยคู่  มโหรีเขมร ฯลฯ
– ประเพณี วัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าญัฮกุร  มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นลาวเวียง การขับรำพวน วัฒนธรรมพื้นบ้าน ชุดวัฒนธรรมชาวบรู  ฯลฯ

๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น.       สนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินอาร์เอส  แคท รัตกาล

๒๐.๐๐ น.- ๒๑.๐๐ น.             สนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินแกรมมี่ หมอลำดอกอ้อ ก้านตอง

………………………………………….

๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗

๐๘.๐๐ น.  ๑๖.๓๐ น.  

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

– นิทรรศการ พ่อขุนเม็งรายสำแดงเดช เล่าเหตุกำเนิดชาติพันธุ์
– นิทรรศการมีชีวิตของกลุ่ม ๕๒ ชาติพันธุ์และวิถีชีวิต (ตลอดวัน)อาทิประเพณี การละเล่น ความเชื่อ พิธีกรรม การสาธิตอาหารและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
– งานแสดง ๔ ลานกิจกรรม วิถีชีวิตชาติพันธุ์ (ตลอดวัน) อาทิ
– งานแสดงเวทีใหญ่ การแสดงทางวัฒนธรรมทุกชาติพันธุ์ (ตลอดวัน) อาทิเช่น
– การละเล่นพื้นบ้าน ลำกลอนฟ้อนแคน แสกเต้นสาก เต้นแคนม้ง กระทุ้งไม้ไผ่ ฟ้อนเล็บ เจียงฮาย  ฟ้อนยอง ระบำทอผ้า  ฯลฯ
– พิธีกรรม ชนเผ่าม้ง  ชุดแต่งงานเมี่ยน จีบสาวโบราณ  ฯลฯ
– ดนตรี เป่าขลุ่ยคู่  มโหรีเขมร ฯลฯ
– ประเพณี วัฒนธรรม วิถีวัฒนธรรมชนเผ่าญัฮกุร มหัศจรรย์ศิลป์ถิ่นลาวเวียง ฯลฯ
– งานแสดงลานกิจกรรม การละเล่นพื้นบ้านชนเผ่า (ตลอดวัน)

๑๖.๓๐ น.- ๑๘.๐๐ น.              พิธีปิดงาน เหล่าบรรดา๕๒ชาติพันธุ์ กว่า ๑,๕๐๐ ชีวิต ร่วมร้อง เล่น เต้น นำโดยคุณทอด์ด ทองดี