ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์

กรุงเทพมหานคร โดยกองการท่องเที่ยว สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว ชวนร่วมชมกรุงเทพฯ ยามราตรี สัมผัสแสงสียามค่ำคืน เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ รอบกรุงรัตนโกสินทร์ กับกิจกรรม City Night Tour ในรูปแบบรถโดยสารท่องเที่ยว เส้นทางประวัติศาสตร์บริเวณกรุงรัตนโกสินทร์ ให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวกรุงเทพฯ โดยเฉพาะในเขตเมืองเก่าอย่างกรุงรัตนโกสินทร์ รวมทั้งยังเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อันมีคุณค่าให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบอย่างถูกต้อง

ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์

ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์

ข้อมูลการให้บริการรถชมเมือง City Night Tour
1. ให้บริการทุกเย็นวันศุกร์ และวันเสาร์ วันละ 1 รอบๆ ละ 30 ที่นั่ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 57 เป็นต้นไป บริการฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2. เข้ามาติดต่อสำรองที่นั่งด้วยตนเอง (เฉพาะวันศุกร์-เสาร์) ได้ที่ กองการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์ เขตพระนคร (ติดกับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า) โดย 1 ท่านสามารถรับบัตรได้ไม่เกิน 4 ใบ ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไปของวันที่ให้บริการรถชมเมือง

3. ไม่รับจองผ่านโทรศัพท์ แต่สามารถโทรเช็คก่อนได้ว่าคนเต็มแล้วหรือไม่ (เนื่องจากเคยมีกรณีที่โทรจอง แล้วไม่มาทำให้ผู้อื่นเสียประโยชน์)

4. รถออกจากกองการท่องเที่ยว เวลา 18.30 น. ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที (เส้นทาง กองการท่องเที่ยว ถนนพระอาทิตย์-บ้านเจ้าพระยา -บ้านพระอาทิตย์ -ป้อมพระสุเมรุ- ถนนพระสุเมรุ- วัดบวรนิเวศน์- หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าฯ- ถนนราชดำเนินนอก – กระทรวงเกษตร- วังจันทรเกษม -วังปารุสกวัน -พระที่นั่งอนันต์- ราชดำเนินกลาง – ภูเขาทอง -โลหะปราสาท -อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย -ถนนดินสอ – เสาชิงช้า -วัดสุทัศน์ – ถนนตีทอง – ศาลาเฉลิมกรุง -ถนนพาหุรัด – พาหุรัด- ดิโอลด์สยาม -ถนนสนามชัย- วัดโพธ์ -วัดพระแก้ว – ถนนหน้าพระลาน – สนามหลวง – กลับกองการท่องเที่ยว)

5. สำหรับกรณีต้องการร่วมกิจกรรมเป็นหมู่คณะ ให้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวล่วงหน้า โดยจะพิจารณาเป็นกรณีไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 2225 7612-5

ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์ ชวนเที่ยวกรุงเทพฯ ท่องเมืองยามราตรี เยือนถิ่นประวัติศาสตร์

Bangkok Tourism Division (กองการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร)
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/tourismdivision
เว็บไซต์ http://www.bangkoktourist.com/theme_8/index.aspx?lang=TH

ขออนุญาตใช้เนื้อหา