เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

Home / ข่าวท่องเที่ยว / เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

“เมืองกาณจน์” หรือกาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีเรื่องราวในอดีตที่น่าสนใจ เป็นแหล่งอารยธรรมที่เก่าแก่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และเป็นสถานที่ตั้งของสะพานข้ามแม่น้ําแคว ซึ่งเป็นสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นป่าเขาลําเนาไพร ถ้ําและน้ําตก

เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย กับ โครงการปั่นจักรยาน Chill Bike Party

งานจักรยาน จังหวัดกาญจนบุรี Chill Bike Party
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ศาลหลักเมืองกาญจนบุรี

งานจักรยาน จังหวัดกาญจนบุรี Chill Bike Party

เส้นทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่รักษโลกนิยมการปั่นจักรยาน ท่องเที่ยวชมความเป็นมา ร่องรอยกลิ่นไอของประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี
– ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
– สุสานทหารสัมพันธมิตร (ดอนรัก)
– พระรูปสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
– วัดเมตตาธรรมโพธิญาณ
– ประตูเมืองเก่า จ.กาญจนบุรี

แนะนำ สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม จังหวัดกาญจนบุรี

01

• เขื่อนศรีนครินทร์
สร้างเป็นเขื่อนอเนกประสงค์เพื่ออํานวยประโยชน์ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน

• สุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก
เป็นสุสานขนาดใหญ่บนพื้นที่ 17 ไร่ บรรจุศพเชลยศึกที่เสียชีวิตระหว่างการก่อสร้าง ทางรถไฟสายมรณะถึง 6,982 หลุม

• พิพิธภัณฑสถานช่องเขาขาด
“ช่องเขาขาด” เป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางรถไฟสายไทย-พม่าได้รับการขนานนาบว่า “ช่องไฟนรก”

เมืองกาญจน์สบ๊าย สบาย สนุกเที่ยวไปทุกฤดู ทางรถไฟสายมรณะ

• ทางรถไฟสายมรณะ
สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ปัจจุบันเป็นอนุสรณ์ของโลกที่จารึกแก่ผู้เสียชีวิตในสงคราม

• อุทยานแห่งชาติไทรโยค
อุทยานแห่งชาติไทรโยค มีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ป่าแม่น้ําน้อย ป่าวัง-ใหญ่ และป่าห้วยเขย่ง

ถ้ำธารลอด โบสถ์สแตนเลส น้ำตกเอราวัณ

• ถ้ำธารลอด
ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติที่มีสภาพป่าอุดมสมบูรณ์ ถ้ําธารลอดที่นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ ที่เกิดจากการยุบตัวของหิวปูน

• โบสถ์สแตนเลส
โบสถ์แสตนเลส หนึ่งเดียวในโลกสร้างจากแรงศรัทธาของประชาชนที่ช่วยกันบริจาค สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว

• น้ำตกเอราวัณ
“น้ําตกเอราวัณ” ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเอราวัณ มีความสูงจากระดับน้ําทะเล 100-400 เมตร แบ่งเป็นชั้นต่างๆ 7 ชั้น มีระยะทางจากขั้นล่างขึ้นไปจนชั้นบนสุด 1500 เมตร ลําน้ําเมื่อตกลงมาแล้วจะไหลลงแม่น้ําแควใหญ่ เดิมน้ําตกนี้ชาวบ้านเรียก “น้ําตกสะด่องม่องลาย” อันเป็นชื่อลําห้วยบ่องลายที่เป็นต้นน้ํา

โครงการก่อสร้างอาหารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก

• จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับคณะสงฆ์ส่วนราชการรัฐวิสหกิจ องค์กรภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีกําหนดโครงการก่อสร้างอาหารหอพระประวัติสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ปัจุบันอาคารหอพระประวัติฯ ได้สร้างแล้วเสร็จ และได้เปิดให้ประชาชนเข้าไปสักการะ

ติดต่อ สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยว สํานักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี
034-520-335 , 034-520-266 , 034-520-089

วิวสวยมาก !ตามรอยทางรถไฟสายมรณะ กาญจนบุรี

วิวสวยมาก! ตามรอยทางรถไฟสายมรณะ กาญจนบุรี งบ 200 บ. ขาดตัว

ททท.กาญจน์ ชวนไปชม ประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์ชาวมอญ

ขออนุญาตใช้เนื้อหา