ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Line Official หมวดเชน

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Line Official หมวดเชน

ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Thailand Tourist Police Line Official Account & Sticker Line หมวดเชน ภายใต้โครงการ Community policing แนวทางการป้องกันอาชญากรรมเชิงรุก เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Line Official หมวดเชน

ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Line Official หมวดเชน

(รูปภาพ จากด้านซ้ายไปขวา:  นายเพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, นาวาอากาศโท สุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สายบำรุงรักษา, พล.ต.ต รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง, ว่าที่ ร้อยตรี อานุภาพ เกษรสุวรรณ์  อธิบดีกรมการท่องเที่ยว, พล.ต.ต. อภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว, นายบุญเสริม ขันแก้ว ผู้อำนวยการกองกลางกรมการท่องเที่ยว, พันตำรวจเอก นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว)

โครงการนี้จัดทำขึ้นภายใต้กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดย พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธุ์ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ได้มอบหมายให้ พล.ต.ต.รอย อิงคไพโรจน์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง จัดทำโครงการ Community policing เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อสถานการณ์การท่องเที่ยว โดยร่วมมือกันระหว่างตำรวจท่องเที่ยวกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ผ่านช่องทางโซเชียลมิเดีย โดยให้ พล.ต.ต.อภิชัย ธิอามาตย์ ผู้บังคับการตำรวจท่องเทียว จัดทำโครงการและได้แถลงข่าวในครั้งนี้

ตำรวจท่องเที่ยวไทยอินเทรนด์เปิดตัว Line Official หมวดเชน

สติ๊กเกอร์ หมวดเชน

สติ๊กเกอร์ไลน์ Thailand Tourist Police : Lieutenant Change ให้คลิกเลือก >> Add Friends (+เพิ่มเพื่อน) แล้วก็ Download ได้เลย ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม 2557 สามารถใช้งานได้ 90 วัน สิ้นสุดวันนี้ – 9 ธันวาคม 2557

Thailand Tourist Police Line Official Account & Sticker Line หมวดเชน คือการจัดทำบัญชีไลน์อย่างเป็นทางการของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวและด้านอื่นๆที่เป็นประโยชน์ให้กับนักท่องเที่ยว โดยมีการใช้สติ๊กเกอร์ “หมวดเชน” เพื่อเป็นการสื่อถึงความรู้สึกและการกระทำของบุคคลนั้นเพื่อลดช่องว่างระหว่างตำรวจท่องเที่ยว ประชาชน และนักท่องเที่ยว

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จึงมีความเชื่อมั่นว่า “Thailand Tourist Police Line Official Account & Sticker Line หมวดเชน” นี้ จะเป็นช่องทางการสื่อสารที่เข้าถึงนักท่องเที่ยวโดยตรง ในการสร้างความร่วมมือระหว่างตำรวจกับนักท่องเที่ยว ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ทำให้นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป

กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว

ที่ตั้ง : เลขที่ 999 หมู่ 1 ถ.สุวรรณภูมิ 4 ต.หนองปรือ อ.บางพลี จว.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 – 2134 – 0521 แฟกซ์ : 0 – 2134 – 0522

thailand1155

เว็บไซต์ : http://www.thailandtouristpolice.com/

ติดตามในเฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/call1155

ขออนุญาตใช้เนื้อหา