ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

Home / ข่าวท่องเที่ยว / ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! @พิพิธบางลำพู กรุงเทพฯ ตั้งแต่ 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2557 ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ บนถนนพระอาทิตย์ ชวนสัมผัสสีสันวันวานแห่งย่านบางลำพู

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

ก่อนจะมาเป็นพิพิธบางลำพู
– ที่ดินเดิมเป็นของพระยานรภักดี (เอม) ณ มหาไชย
– ในปี พ.ศ. 2467 กระทรวงธรรมการขอยืมบ้านพระยานรภักดี เป็นที่จำหน่ายแบบเรียน
– ในปี พ.ศ. 2468 กระทรวงธรรมการรับมอบจากกรมตรวจเงินแผ่นดิน ใช้เป็นโรงพิมพ์แห่งแรกของกรมตำรา
– ในปี พ.ศ. 2475 เปิดเป็น โรงเรียนช่างพิมพ์วัดสังเวช สอนการพิมพ์แห่งแรกในประเทศไทย อาคารสองชั้น สร้างในปีนี้
– ในปี พ.ศ. 2541 – 2543 คณะกรรมการเกาะรัตนโกสินทร์ มีมติให้รื้อ และประชาคมบางลำพู ประชาชน ผู้อยู่อาศัยแต่ดั้งเดิม และบุคคลทั่วไป คัดค้านการรื้ออาคารนี้ และประสงค์จะให้เป็นสถานที่อันก่อประโยชน์แก่ชุมชนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542
– กรมศิลปากรมีความเห็นในปี พ.ศ.2544 ว่า สมควรยกอาคารแห่งนี้เป็นโบราณสถาน

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู
#เครดิต.เกสรลำพู

แผนที่ ไป พิพิธบางลำพู โดยกรมธนารักษ์.

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

“ป้อมพระสุเมรุ” อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ติดกับอาคารพิพิธบางลำพู ทุกท่านสามารถไปเยี่ยมชมได้นะคะ

ขุมทรัพย์ความรู้แห่งใหม่ เปิดเข้าชมฟรีทุกวัน!! ที่พิพิธบางลำพู

สอบถามรายละเอียดการเข้าพิพิธบางลำพูได้ที่ 02-2819828

สอบถามรายละเอียดเข้าชมได้ที่ 02-2819828 www.unseentourthailand.com
ภาพ/ข้อมูล www.facebook.com/pipitbanglamphu