คำขวัญปทุมธานี

Home / ภาคกลาง / คำขวัญปทุมธานี

ถิ่นบัวหลวง เมืองรวงข้าว เชื้อชาวมอญ นครธรรมะ พระตำหนักรวมใจ สดใสเจ้าพระยา ก้าวหน้าอุตสาหกรรม
ถิ่นบัวหลวง
ปทุมธานี