คำขวัญพระนครศรีอยุธยา

Home / ภาคกลาง / คำขวัญพระนครศรีอยุธยา

ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานท์กวี คนดีศรีอยุธยา

พระนครศรีอยุธยา
พระนครศรีอยุธยา