ท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี

Home / ข่าวท่องเที่ยว, ภาคกลาง / ท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี

อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” เป็นเมืองเก่าแก่โบราณของอำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนา วัฒนธรรมในสมัยสุวรรณภูมิที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย และเป็นศูนย์กลางการค้านานาชาติทางทะเล เมื่อ 3,000 ปี มาแล้วนอกจากนี้เมืองโบราณอู่ทอง ยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนมีวิถีชีวิตชุมชนเผ่าต่างๆ อาศัยอยู่กันอย่างมีความสุข

ท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี

ท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี

ด้วยเหตุนี้ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงได้ร่วมกับ อำเภออู่ทอง และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงาน “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ขึ้น ในระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม 2556–1 มกราคม 2557 ณ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจในเรื่องราวของเมืองสุวรรณภูมิ และเกิดความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในเขตอำเภออู่ทองให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งการจัดงานดังกล่าวเป็นไปตามแผนตลาดการดำเนินงานของ ททท.สำนักงานสุพรรณบุรี ภายใต้โครงการ หนีกรุง เที่ยวหน้าฝน ค้นหาความสุข เป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะไม่ซ้ำแบบกับพื้นที่อื่น

ท่องเที่ยวอู่ทอง “อู่ทองอู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” ปี 2556 จ.สุพรรณบุรี

การจัดกิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย การแสดงแสงสีเสียง (Light & Sound @ U – Thong) อันยิ่งใหญ่ตระการตา การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การจัดนิทรรศการท่องเที่ยว 5 ขุนเขา 1 ศาลเจ้าพ่อพระยาจักร การจัดเสวนาทางวิชาการเกี่ยวกับ “อู่ทอง อู่อารยธรรมสุวรรณภูมิ” การจัดจำหน่ายสินค้า OTOP และมหรสพต่างๆ ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อำเภออู่ทอง โทร. 035 – 551001 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี โทร 035-525867,035-525880,035-525863-4 www.tatsuphan.net

ขอบคุณข่าวสารจาก เที่ยวภาคกลาง.com