งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

งานเทศกาลเที่ยวพิมาย

 งานเทศกาลเที่ยวพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ กรมศิลปากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา และ ททท. เชิญเที่ยว “งานเทศกาลเที่ยวพิมายนครราชสีมา ประจำปี 2553” ในระหว่างวันที่ 10 – 14…