การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2552

การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2552

การแข่งขันจักรยานเขื่อนภูมิพลเสือภูเขานานาชาติ ประจำปี 2552ณ เขื่อนภูมิพล อำเภอสามเงา จังหวัดตากวันที่ 28 – 30 สิงหาคม 2552   ** กำหนดการและกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ กรุณาตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทางท่องเที่ยวนะครับ…