Skyscanner เผยรายชื่อ ของแปลก ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนเครื่องบิน!

Skyscanner เผยรายชื่อ ของแปลก ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนเครื่องบิน!

Skyscanner เว็บไซต์ค้นหาตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่พัก และรถเช่าชั้นนำของโลก เผยข้อมูลที่น่าประหลาดใจจากการสอบถามพนักงานบนเครื่องบินทั่วโลก 700 คน พบว่าในแต่ละปี พนักงานบนเครื่องบินมักจะพบสิ่ง ของแปลก ที่ผู้โดยสารลืมไว้บนเครื่องบิน ตั้งแต่นกแก้วตัวเป็นๆ ลูกตาเทียม ไปจนถึงถุงทราย และสิ่งของอีกมากมายที่คาดไม่ถึง…