นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง

นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง

กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกับกรณีเจดีย์ภูเขาทอง ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถูกมือดีขูดขีดเขียนบริเวณฐานเจดีย์และองค์พระเจดีย์ เป็นภาษาไทยด้วยข้อความต่างๆ นานานับพันข้อความ บางส่วนพบว่าเป็นภาษจีนและภาษาอังกฤษอีกด้วย นักท่องเที่ยวมือบอน! ขูดเขียนรอบเจดีย์ภูเขาทอง เจดีย์ภูเขาทอง ซึ่งตั้งอยู่ด้านหลังพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ได้ถูกนักท่องเที่ยวมือบอนขูดเขียนข้อความบรรยายจารึกไว้ บนเจดีย์มบริเวณฐานเจดีย์และองค์พระเจดีย์ เป็นภาษาไทยด้วยข้อความต่างๆนานา ทำให้เสียทัศนีย์ภาพในการเที่ยวชมโบราณสถาน โดยพบว่าบริเวณฐานโดยรอบทางขึ้นองค์เจดีย์และตัวยอดเจดีย์…