ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน

น้อยคนจะรู้ว่า ภูเขาในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จะสูงพอมีหิมะปกคลุมได้ตลอดทั้งปี และมันก็มีจริงอยู่ในประเทศเพื่อนบ้านใกล้ไทยเรานี่เอง ที่มียอดเขา ข่ากาโบราซี (Hkakabo Razi) ตั้งอยู่บริเวณทางด้านเหนือระหว่างชายแดนพม่าและจีน นับเป็นอีกหนึ่งอันซีนท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน ข่ากาโบราซี ยอดเขาหิมะ สูงที่สุดในอาเซียน ยอดเขา ข่ากาโบราซี อยู่ในจังหวัดปูเตา…