ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม

 ร่วม “วันรักษ์คลองบางลำพู” ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม          ประชาคมฟื้นฟูวัฒนธรรม ย่านบางลำพู จัดงาน “วันรักษ์คลองบางลำพู”13-15พ.ย. 53ณ โรงแรมนิวเวิลด์ ซิตี้ในงานมีกิจกรรมการเสวนาทางวิชาการเพื่อฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปสู่การพัฒนาต่อไป การแสดงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น        …