งานกาชาด 2562 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล 10 วัน 10 คืน

งานกาชาด 2562 เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล 10 วัน 10 คืน

เชิญชวนเที่ยว งานกาชาด ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-24 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.30-22.00 น. ณ สวนลุมพินี ถนนพระรามที่ 4 กรุงเทพฯ เข้าชมฟรี