มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015

จังหวัดเชียงราย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย มณฑลทหารบกที่ 37 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญเที่ยวงาน “มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015”