งานประเพณี บุญหลวงการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณี บุญหลวงการละเล่นผีตาโขน

งานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน วันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2553 สถานที่ บริเวณวัดโพนชัยและหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย          ผีตาโขน เป็นการละเล่นชนิดหนึ่งของคนอีสาน…