งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม

งานบุญเบิกฟ้า และงานกาชาด จังหวัดมหาสารคาม สนามหน้าที่ว่าการ อ.เมืองมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2557 งานเฉลิมฉลองในช่วงต้นฤดูการทำนา และตอบแทนบุญคุณแผ่นดินของชาวอีสาน ชมขบวนแห่บุญเบิกฟ้าพิธีบวงสรวงพระแม่โพสพ…