งานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก 2558

งานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก 2558

จังหวัดหนองคาย กำหนดจัดกิจกรรม งานประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาคโลก ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม – 4 พฤศจิกายน 2558 เพื่อสืบทอดจารีตประเพณีอันดีงาม

เทศกาลบั้งไฟพญานาค หนองคาย ประจำปี 2557

เทศกาลบั้งไฟพญานาค หนองคาย ประจำปี 2557

เชิญร่วมงาน “ประเพณีออกพรรษา และเทศกาลบั้งไฟพญานาค ประจำปี 2557” จังหวัดหนองคาย โดยเทศบาลเมืองหนองคาย เทศบาลตำบลโพนพิสัย อำเภอโพนพิสัย เทศกาลบั้งไฟพญานาค หนองคาย ประจำปี 2557 กำหนดจัดงานเทศกาลออกพรรษา บั้งไฟพญานาค จ.หนองคาย…