งานประเพณีมหาสงกรานต์ ถนนข้าวสาร

งานประเพณีมหาสงกรานต์ ถนนข้าวสาร

  นายสุรัตน์ วงศ์ชาญศิลป์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าถนนข้าวสารและสมาชิกทุกท่าน ขอเชิญชาวกรุงเทพมหานครและบริเวณใกล้เคียง รวมทั้งนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเที่ยวงานประเพณีมหาสงกรานต์ถนนข้าวสาร ในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิงาน ทำบุญเลี้ยงพระ  การสรงน้ำพระ  การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่  การประกวดเทพีสงกรานต์นางงามต่างชาติ จากทั่วโลก พร้อมทั้งมีการแสดงคอนเสิร์ตและการละเล่นต่าง ๆ…