องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดงานสวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1                                    องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ขอเชิญร่วมงาน“สวนพฤกษศาสตร์แฟร์ ครั้งที่ 1”                ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4– 12 ธันวาคม 2553 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จังหวัดเชียงใหม่…